قاسمی، بار ديگر نسبت به لفاظی ها و تکرار ادعاهاى بى اساس و پيگيرى مشى بى ثبات ساز و تفرقه افكنانه سعودى ها در منطقه هشدار داد

به گزارش نویدتهران،بهرام قاسمى در واکنش به سخنان و ادعاهای تازه وزیر امور خارجه عربستان با يادآورى نتايج به شدت مخرّب اقدامات سعودى ها در منطقه، خاطرنشان كرد: كشورهاى منطقه طى چندسال اخير، جز نقض حقوق بشر، تفرقه افكنى ميان كشورهاى عربى و اسلامى، تكرار و انتشار ادعاهاى بى پايه و اساس، محاصره اقتصادی همسایگان، تهديد ديگر كشور ها به كشاندن جنگ به داخل خاک آنها، فتنه افكنى ميان اقليت ها و قومیت ها، اعمال فشار بر مقامات سیاسی دیگر کشورها برای استعفا و پایمال کردن کرامت آنها ، مداخله در امور ديگران به منظور بی ثبات سازی و تلاش براى بر هم زدن توافقات بين المللى، اقدام مثبتی از دولت عربستان سعودى نديده اند. قاسمی تصریح کرد: چنين سياست هايى، هشدارى جدّى براى تمام منطقه و جهان است که هر چه سریع تر باید متوقف شود. ژست ها و فرافكنى هاى وزير خارجه سعودى هم بى ترديد از بار مسؤوليت آن كشور در بر هم زدن ثبات و امنیت منطقه نخواهد كاست.