دقایقی پیش؛

فیروزکوه لرزید

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگی ۳.۰ ریشتر فیروزکوه درتهران رالرزاند
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان تهران ، بزرگي ۳.۰

تاريخ وقوع زلزله:
چهارشنبه، ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ در ۱۶:۵۳:۲۲
(وقت محلي – تهران)

۲۰۱۸-۰۲-۰۷ ۱۳:۲۳:۲۲
(UTC)

بزرگي زلزله:
۳.۰

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۳۵.۸۷ شمالي و ۵۳.۰۳ شرقي
عمق: ۸ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۰.۸۷+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۱.۱۱+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان تهران

فاصله‌ها:
۲۶ كيلومتري فيروزكوه، تهران
۲۷ كيلومتري پل سفيد، مازندران
۲۸ كيلومتري آلاشت، مازندران