فوايد تعامل خوب خانواده‌ با فرزندان

%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86کارشناس آسيب‌هاي اجتماعي، راز اثرپذيري کمتر از گروه همسالان و جامعه را در تعامل خوب خانواده‌ها با فرزندان ارزيابي کرد.

محبوبه قدس کارشناس آسيب‌هاي اجتماعي، اظهار کرد: چنانچه خانواده‌ها تعاملي سازنده و دوسويه با فرزندان خود در پيش بگيرند، هم در کنترل گروه همسالان موفق مي‌شوند و هم تأثيرپذيري نامطلوب از جامعه را کمتر مي‌کنند.
به گزارش نوید تهران،قدس با اشاره به عوامل مؤثر در سوق يافتن افراد به‌سمت بزهکاري، تصريح کرد: دلايل متفاوت و مختلفي در سوق يافتن افراد به‌سمت بزه مؤثر است که ويژگي‌هاي شخصيتي افراد، خانواده و جامعه از مهم‌ترين آن‌ها هستند.
وي با اذعان به اينکه افراد بزهکار همواره اين توهم را دارند که بزهکار نيستند، خاطرنشان کرد: اين افراد عموما و در اکثر موارد رفتار بزهکارانه خود را نفي کرده و آن را نپذيرفته و اين تصور را دارند که از هر آسيبي مبرا هستند.
قدس با اشاره به اينکه فرد تحت شرايطي مي‌تواند بيش از اتکاء و اطمينان به خانواده به گروه همسالان نزديک‌تر شود، اضافه کرد: چنانچه خانواده‌ نظارت کافي بر فرزندان درمعرض اين آسيب‌ها نداشته باشند، فرد مشکل خود را به‌واسطه عدم ارتباط عاطفي کافي با خانواده با آن‌ها در ميان نگذاشته و همين زمينه را براي سوق پيدا کردن فرد به گروه همسالان هموار مي‌کند و در چنين بستري فرد به‌جاي آنکه از خانواده تأثير بيشتري بگيرد،‌ از گروه همسالان بيشتر تأثير مي‌پذيرد.
اين کارشناس مسائل اجتماعي با اشاره به تأثيرپذيري افراد از رسانه‌هاي مختلف و ازجمله فيلم‌ها و شبکه‌هاي مجازي، يادآور شد: متأسفانه در اين فضاها عمدتا به دنبال جذب مخاطب هستند و بر سليقه مخاطب تمرکز مي‌کنند؛ بنابراين گاه بدون اينکه توجهي به نيازهاي وي داشته باشند، دنيايي آرماني براي فرد مي‌آفرينند که در آن بسياري از واقعيات جامعه و آسيب‌هاي اجتماعي ناديده گرفته شده و اصولا به اين واقعيت‌هاي زندگي امروز توجهي نمي‌کنند.
وي آگاهي‌بخشي و شناخت را کليد عبور از بسياري از آسيب‌ها برشمرد و گفت: چنانچه فرد از شناخت و آگاهي‌هاي لازم برخوردار بوده و مهارت‌هاي زندگي و خصوصا مهارت«‌نه گفتن» را آموخته باشد، در مواجهه با آسيب‌ها به‌سمت آن‌ها سوق نمي‌يابد، و هرچند هم که با فشار گروه همسالان مواجه باشد، تسليم نشده و از آن عبور مي‌کند.

برگرفته از: نشریه امين جامعه