کارشناس مسائل سیاسی تاکید کرد:

فلسطین مسئله فراموش شده سعودی ها

حسن هانی زاده گفت:برخی از رژیم های مرتجع منطقه، همانند سعودی ها تلاش می کنند تا امت اسلام را از مسئله فلسطین دور کرده و به جای اسرائیل ایران را به عنوان دشمن جهان اسلام معرفی کنند.

حسن هانی زاده کارشناس مسائل سیاسی در خصوص اهداف و چشم انداز های طرح مسئله فلسطین از سوی بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران گفت: امام خمینی (ره) همزمان با مبارزات علنی با رژیم ستم شاهی مسئله فلسطین را از حاشیه به متن وارد کرده و این مسئله را که به حاشیه رانده شده و به بوته فراموشی سپرده شده بود بار دیگر مطرح کردند و خطر رژیم صهیونیستی را برای ملت های مسلمان جهان تبیین کردند این اقدام، یک اقدام کاملا هوشمندانه و برگرفته از نگاه استراتژیک امام (ره) نسبت به مسائل مهم جهان اسلام بود.

به گزارش نویدتهران وبه نقل ازقدسنا،کارشناس مسائل سیاسی در ادامه افزود: حضرت امام (ره) همواره مسئله فلسطین و رنج های این ملت مظلوم را در خطابه ها و سخنرانی های خودشان مورد تاکید قرار می دادند و از اینکه رژیم ستم شاهی به عنوان پایگاهی برای رژیم صهیونیستی تلقی می شد به شدت رژیم شاه را مورد انتقاد قرار می دادند.

وی ادامه داد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران، امام خمینی (ره) با توجه به شرایط منطقه و جهان و اینکه مسئله فلسطین از مدار توجه جهانیان و ملت های مسلمان خارج شده بود بار دیگر مسئله فلسطین را مورد توجه قرار دادند و برای اینکه این مسئله همواره در مدار توجه مسلمانان قرار گیرد آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان را به عنوان روز جهانی قدس اعلام کردند و این یک حرکت راهبردی و برگرفته از نگاه انسانی و اسلامی حضرت امام (ره) به مسئله فلسطین است.

هانی زاده در ادامه تاکید کرد: امروز مسئله فلسطین به عنوان مسئله اول جهان اسلام است اما برخی از رژیم های مرتجع منطقه، همانند عربستان سعودی تلاشش بر این است که ملت های مسلمان را از مسئله فلسطین دور کرده و به جای اسرائیل ایران را به عنوان دشمن جهان اسلام جا بزنند.

کارشناس مسائل سیاسی همچنین بیان داشت: حرکت هایی که در هفته های اخیر در منطقه صورت گرفت، عربستان را بر آن داشت که یک جبهه عبری – عربی را بر علیه جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهند زیرا ایران کشوری است که همواره این مسئله را به عنوان موضوع اصلی جهان اسلام تلقی می کند.

وی در پایان گفت: عربستان سعودی ماموریت دارد که قضیه فلسطین را به بوته باد فراموشی سپرده شود و از سوی دیگر یک جبهه مشترکی را با شرکت اسرائیل و کشورهای مرتجع عرب علیه ایران تشکیل داده تا بار دیگر مسئله فلسطین به باد فراموشی سپرده شود.