معاون درمان وزارت بهداشت عنوان کرد:

فعالیت 100 درصدی مدیریت بحران در تمام بیمارستان ها در ایام نوروز

به گزارش نویدتهران،معاون درمان وزارت بهداشت گفت: بازنگری خدمات پایه از اقدامات مهم حوزه درمان است و بر اساس آن خدماتی که امکان خروج از بیمه را دارند، به دلیل نداشتن اثر بخشی کافی، از لیست خارج شده و برخی خدمات ضروری که در پوشش بیمه ای نیست، جایگزین می شوند.

دکتر قاسم جان بابایی در اجلاس روسای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور با اشاره به اینگه در حال حاضر بالغ بر 5600 خدمت تحت پوشش بیمه است، گفت: یکی از کارهای بسیار مهم حوزه درمان، بازنگری خدمات پایه است.
وی افزود: با تلاش همکاران ما در حوزه درمان و با تبادل نظر انجمن ها و گروه ها، خدماتی که به دلیل نداشتن اثر بخشی کافی امکان خروج از بیمه را دارند، از لیست خارج شده و برخی خدمات ضروری که در پوشش بیمه ای نیست، جایگزین می شوند.
معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه یکی از اقدامات بنیادی در راستای بازنگری خدمات پایه، تدوین گایدلاین و راهنمای بالینی است، گفت: 147 محصول آموزشی با همکاری گروه ها و انجمن های تخصصی در حال تدوین است، در این راستا 61 نوع از این محصولات دانشی آماده و31 خدمت نیز مشخص شده است.
دکتر جان بابایی درخصوص راهنمای تجویز دارو نیز گفت: راهنمای تجویز دارو برای 14 داروی پر هزینه که بالغ بر 1000 میلیارد تومان از اعتبارات سلامت صرف این دارو ها می شود، تا پایان سال ابلاغ خواهد شد که هم به نفع بیماران و مصرف کنندگان است و هم در مدیریت هزینه ها، اثربخش خواهد بود.
معاون درمان وزارت بهداشت ادامه داد: یکی از مسائلی که نیاز به بازنگری دارد، بسته خدمتی کاهش فرانشیز است و در آن خدمات مربوط به بیماران خاص از نظر قانونی در نظر گرفته شده است.
وی درخصوص اقدامات درمانی در حوزه خدمات شیمی درمانی تصریح کرد: دستورالعمل استانداردسازی خدمات شیمی درمانی در مطب ها یا مکان های استاندارد در سه محور مدیریت فرایندهای بیمار، مدیریت فرایندهای دارو و پروسه آن و مدیریت مربوط به کارکنان در مراکز دولتی و خصوصی ابلاغ شده اشت که نظارت بر حسن اجرای آن در فاز اول بر عهده دانشگاه ها خواهد بود.
دکتر جان بابایی با اشاره به اینکه آیین نامه سیستم درمانی از اول خرداد ابلاغ می شود، خاطرنشان کرد: تمام افرادی که می خواهند مجوز بگیرند، باید از سوی معاونت درمان دانشگاه ها درخواست مجوز بدهند.
وی تصریح کرد: هدف این است که چه در مراکز دولتی چه در مراکز خصوصی، دارو برای مردم نسخه نشود، بلکه داروی شیمی درمانی در داروخانه بیمارستان باشد و از طریق سیستم اتوماسیون مجوز مصرف دارو به واحد شیمی درمانی ارسال شود و نهایتا در اختیار بیمار قرار گیرد، این موضوع را باید به اطلاع تمام مراکز شیمی درمانی رساند.
معاون درمان وزارت بهداشت دراین خصوص افزود: مراکز طب تسکینی سرپایی سرطان باید در استان ها راه اندازی شود، چراکه این مراکز خدمات زیادی برای بیمار در راستای تسکین درد بعد از ترخیص از بیمارستان فراهم می آورند و هزینه های درمان را کاهش می دهند.
دکتر جان بابایی خاطر نشان کرد: آیین نامه مربوط به مراکز سرپایی طب حمایتی نیز با کمک معاونت پرستاری تدوین شده و امیدواریم تا پایان سال ابلاغ شود.
معاون درمان تصریح کرد: تمام این اقدامات برای کنترل هزینه ها، افزایش کیفیت خدمات و کاهش پرداختی از جیب مردم است.
وی با تاکید بر اینکه تمام مراکز تشخیص و درمان سرطان مکلف هستند در سامانه ثبت بیمار مشخصات بیمار را ثبت کنند تا قابل رصد باشد، گفت: کد رهگیری بیمار هم در بیمه و هم در مراکز تشخیص درمانی یکی بوده و قابل رصد است و از طریق آن می توان بر فرآیند درمانی و دارویی بیماران نظارت کرد.
دکتر جان بابایی با بیان اینکه در آیین نامه خدمات بیماران خاص، مواردی مانند استانداردسازی خدمات سرپایی، خونی و داروهای مورد نیاز و همچنین خدمات دندانپزشکی لحاظ شده است، گفت: در این آیین نامه خدمات برای بیماران خاص در یک مرکز تجمیع شده و دارو در همان محل با کمک معاونت غذا ودارو به بیمار ارائه می شود.
وی با بیان اینکه بازنگری سطح بندی خدمات درمان یا سند درمان با کمک پژوهشکده آینده پژوهی کرمان آماده و ابلاغ شده است، خاطرنشان کرد: می توانیم با استفاده از آن لایه بندی خدمت را منطبق بر مدل بین المللی طراحی کنیم.
وی گفت: در هر استان بر اساس خدماتی که ارائه داده می شود و منطبق بر سطوح خدماتی که بارگذاری شده، لایه بندی خدمت نیز مشخص می شود و بر اساس آن، نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز تامین می شود که در سال آینده بر اساس آنها هزینه شده و سیستم ارجاع نیز مدیریت می شود.
معاون درمان وزارت بهداشت گفت: امید است با همکاری دانشگاه ها تا پایان سال شاخص های درمانی در MIS و HIS نیز اصلاح شود، در این راستا اطلاعاتی در پایان سال داده می شود که برای دانشگاه ها می فرستیم و درخواست داریم، همه دانشگاه ها از سامانه آواب اطلاعاتی که در

پایان سال به دست می آید، مشکلات بیمارستان ها را بررسی کنند، تا براساس شاخص های درمان، چک لیست های اصلاحی تهیه شود.

وی با بیان اینکه سامان دهی اورژانس بیمارستانی یکی از اهداف کلان ما است، اظهارداشت: اقداماتی که از قبل آغاز شده، دستورالعمل جامع اورژانس و گایدلاین های بالینی استاندارد سازی نیروی انسانی است و سازماندهی اورژانس ها نیز منطبق با این دستورالعمل ها است.
معاون درمان وزارت بهداشت بسته خدمتی ترویج زایمان طبیعی، را اقدام بسیار ارزرشمندی دانست و گفت: بسته خدمتی ترویج زایمان طبیعی، از دوره قبل آغاز شد و توسعه LDR ها و رایگان شدن زایمان طبیعی و سایر اقدامات بنیادین برای تسهیل زایمان طبیعی از محورهای آن است، برای بهبود شاخص های این برنامه در بسته مربوطه بازنگری به عمل آمده که ابلاغ خواهد شد.
دکتر جان بابایی ادامه داد: سند جامع شبکه آزمایشگاهی دانشگاه های علوم پزشکی تا قبل از سال ابلاغ می شود. این سند گام بسیار بزرگی در ساماندهی شبکه آزمایشگاهی که خدمتی پرهزینه است، خواهد بود، این خدمت بر اساس لایه بندی بیمارستان و متناسب با تجهیزات و نیروی انسانی بوده و هر دانشگاه بر اساس این امکانات می تواند یکسری از آزمایش ها را انجام دهد و بقیه را به مرجعی بالاتر ارسال کند.
وی با اعلام این خبر که آیین نامه مدیریت خدمات ناباروری تا پایان سال جهت ساماندهی و استانداردسازی مراکز ابلاغ خواهد شد، درخصوص اقدامات صورت گرفته در حوزه مدیریت و درمان سکته های قلبی و مغزی خاطرنشان کرد: مدیریت سکته های قلبی و مغزی از کارهای قابل تقدیر دوره قبلی است، در زمینه سکته ها هیچ اقدامی موثرتر از خدمات اورژانس نیست، بعضی از دانشگاه ها در این زمینه خیلی خوب کار می کنند، اما بعضی دانشگاه ها هم باید مناسب تر شوند، هر هفته با معاونین درمان دانشگاه در مورد این موضوع و جهت بهبود شرایط جلسه داریم که قطعا موثر خواهد بود.
دکتر جان بابایی درخصوص گزارش دقیق وقایع ناخواسته توضیح داد: وقایع ناخواسته تهدید کننده حیات مطابق با کمیته جهانی ثبت خطای درمانی، 28 مورد تعیین شده است، که هدف از آن افزایش دقت سیستم های درمانی در پیشگیری از بسیاری موارد حادثه آفرین و ارتقای فرایندهای جاری است و این موضوع نیازمند واکنش سریع و نقش بارز اجرایی معاونت درمان دانشگاه ها و تحلیل ریشه ای واقعه است، لذا باید این حساسیت در بدنه دانشگاه و بیمارستان ها ایجاد شود و در کمتر از 6 ساعت گزارش وقایع ارسال شود.
وی گفت: از روسای دانشگاه ها درخواست می کنم، در بحث نظارت بر تعرفه ها شخصا ورود کنند، همینطور در زمینه بازرسی نظام پزشکی و تعزیرات، از نظر قانونی باید در جلسات ستاد تعرفه حضور داشته باشند.
معاون درمان وزارت بهداشت درخصوص اقدامات حوزه درمان در ایام نوروز گفت: طرح سلامت نوروزی از 23 اسفند ماه آغاز می شود و لازم است که در این راستا با سایر ارگان ها هماهنگی به عمل آید و از پتانسیل مراکز دانشگاهی نیز استفاده شود.
وی در این خصوص افزود: در راستای طرح سلامت نوروزی، روسای دانشگاه ها باید ستاد طرح سلامت نوروزی را تشکیل دهند، خودشان به مراکز EOC و بیمارستان ها سر بزنند و کلینیک های ویژه را در ایام تعطیل فعال کنند، تا بیماران معطل نمانند.
دکتر جان بابایی با بیان اینکه کمیته مدیریت بحران در تمام بیمارستان ها به صورت 100 درصدی فعال است، گفت: جهت ارائه خدمات دنداپزشکی، حداقل یک مرکز شبانه روزی در مراکز دولتی فعال باشند.