براساس اعلام سازمان هواشناسی کشور؛

فعالیت سامانه بارشی دربرخی ازنقاط کشور

به گزارش نویدتهران،با توجه به فعالیت سامانه بارشی در نیمه جنوبی کشور، طی روز های سه شنبه وچهارشنبه بارش باران گاهی با وزش باد و رعدوبرق واحتمال آب گرفتگی معابر عمومی به شرح زیر پیش بینی می شود:
سه شنبه ۹۷/۰۸/۲۹: استانهای کهگیلویه وبویر احمد، چهارمحال وبختیاری، شمال بوشهر، شمال وغرب فارس، جنوب اصفهان، ونیمه غربی کرمان
چهارشنبه ۹۷/۰۸/۳۰: شرق هرمزگان، جنوب کرمان
از این رو توصیه می شود تمهیدات لازم جهت کاهش خسارات احتمالی بعمل آید.