پیام دکتر غلامرضا اصغری معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو؛

فعالان حوزه سلامت از فرصت فراهم آمده در نمایشگاه بین المللی اکفا استفاده نمایند

به گزارش نویدتهران،معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو به مناسبت افتتاحیه نمایشگاه بین المللی اکفا در کنار کنگره بین المللی زیست پزشکی و جشنواره بین المللی زیست دارو پیامی را صادر کرد.

متن پیام دکتر غلامرضا اصغری معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو بدین شرح است :

در کنار روش های نوین درمانی و داروهای جدید، تجهیزات پزشکی ضلع سوم مثلث فناوری سلامت است.

هویداست که برنامه ریزی و تلاش در راستای خودکفایی کشور در زمینه ساخت تجهیزات پزشکی، دارو و کالاهای سلامت و در پی آن صادرات این محصولات، از جمله اهداف نظام جمهوری اسلامی در راستای نیل به اقتصاد مقاومتی و ارتقای نظام سلامت است.
در این راستا تلاش دولت و تولیت سلامت، همواره و حتی الامکان، بر کاهش هزینه ارایه خدمات سلامت از طریق کاهش بهای دارو و تجهیزات پزشکی بوده و هست.

بی گمان در حمایت از تولید ملی، خرید کالای سلامت ایرانی بر مشابه خارجی ارجحیت دارد، لکن انتظار می رود تا فناوران و تولیدکنندگان داخلی نیز به موازات این اعتماد و حتی پیشتر و بیشتر، ضمن گسترش کمی تولید، در جهت بهبود کیفی آن، وفق جدیدترین استانداردهای جهانی تلاش کنند.

اگرچه به نظر می رسد که رفع موانع تولید و ارتباط موثر بین دانشگاه و صنعت، از جمله پیش نیازهای کارآفرینی و تولید محصولات نوآورانه است، ایجاد و توسعه شبکه های علم و فناوری، نیازسنجی های علمی و دقیق از بازار و آینده پژوهی بازار ملی و بین المللی نیز باید مد نظر قرار گیرد.

یکی از دغدغه های وزارت بهداشت و بالتبع سازمان غذا و دارو، توسعه شبکه های ارتباطی شرکت های دانش بنیان با بازار سلامت و مراکز بهداشتی و درمانی است و یکی از راهکارهای ارتقای این تعامل، حضور توامان پژوهشگران و فناوران، عرضه کنندگان و متقاضیان محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی در همایش های علمی و نمایشگاههای فناوری سلامت و تجهیزات پزشکی است .

ازین رو امید است فعالان حوزه سلامت، در تمامی سطوح و ابعاد، از فضای مناسب و فرصت فراهم آمده در نمایشگاه بین المللی اکفا در کنار کنگره بین المللی زیست پزشکی و جشنواره بین المللی زیست دارو در جهت ارتقای توان تولید ملی و حضور پرتوان در عرصه بین المللی استفاده نمایند.

دکتر غلامرضا اصغری
معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
و رییس سازمان غذا و دارو