دکتر لاریجانی در نطق پیش از دستور:

فرمان مشروطیت نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران است

به گزارش نویدتهران،رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری سالروز فرمان مشروطیت گفت: این فرمان نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران است.
دکتر علی لاریجانی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، در نطق پیش از دستور با اشاره به سالروز فرمان مشروطیت در این روز گفت: فرمان مشروطیت نقطه مهم و عطفی در تاریخ ایران معاصر است؛ در زمان دیکتاتوری قاجار کشور بدون مرکزیت قانون‌گذاری بود اما با این فرمان مجبور شدند با دخالت‌های مراجع عظام نجف و تهران موضوع تشکیل عدالتخانه که بعداً به پارلمان و مجلس ملی تغییر نام داد را دنبال کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در ۵ دوره اول، مجلس پرتوان با نیروهای ملی و اسلامی تشکیل شد که کارهای مهمی را پیگیری کردند اما بعد که رضاشاه دیکتاتوری به وجود آورد مجلس را از حیز انتفاع انداخت و مجلس کاملاً دولتی و دست‌نشانده شد.

وی ادامه داد: تا زمانی که در جنگ جهانی رضاشاه توسط انگلیسی‌ها و برخی دیگر کشورها کنار گذاشته شد فضای باز ایجاد و مجلس مجدداً نفس تازه‌ای پیدا کرد و نمایندگان چون آیت‌الله کاشانی و مصدق در مجلس حضور پیدا کردند و ملی شدن صنعت نفت نیز در همین دوره رقم خورد.

رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در این دوره نیز مجلس گرفتار دیکتاتوری صغیر شد تا انقلاب اسلامی مجلس دست‌نشانده ادامه پیدا کرد لذا در این دوران مجلس متفاوتی را شاهد بودیم و بعد از انقلاب با حضور مردم نمایندگان واقعی مردم در پارلمان حضور پیدا کردند و در این ۱۰ دوره منشأ خدمات بودند لذا این روز را گرامی و در تاریخ ایران مهم می‌دانیم.