آذری جهرمی در مراسم بازدید از ماهواره پیام امیرکبیر:

فرصت طلایی برای صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات فرا رسیده است

به گزارش نویدتهران،وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به فرارسیدن فرصت طلایی برای صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، گفت: در دهه هفتاد شرکت های ایرانی همزمان با کره ای ها شروع به ساخت سوویچ شبکه کردند که در ادامه به دلیل مدیریت ناصحیح، تراکم شرکت ها و رقابت ناسالم، بازار را در حوزه بین المللی واگذار کردند و اکنون زمان طلایی برای صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و با توجه به نیاز کشور باید بتوانیم از مجال بوجود آمده استفاده کنیم تا این صنعت در کشور دوباره روی پای خود بایستد.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در دانشگاه امیرکبیر با امیدوارکننده خواندن گزارش اقدامات و دستاوردهای این دانشگاه، در مورد آخرین وضعیت ماهواره امیرکبیر گفت: مراحل ساخت این ماهواره در دانشگاه امیرکبیر به اتمام رسیده و به زودی تحویل وزارت ارتباطات می شود و در نوبت پرتاب قرار می گیرد تا مطابق تفاهمنامه وزارت ارتباطات با وزارت کشاورزی با برآورد میزان سطح زیرکشت در کشور برای بهبود نظام کشاورزی در دو سالی که در مدار قرار دارد، از آن استفاده شود.

وی با بیان اینکه پایش زمین های سبز کشور و ارسال لحظه ای تصاویر با توجه به محدودیت های بین المللی می تواند نقش بسزایی در بهبود کشاورزی و تولید محصول داشته باشد، افزود: باید دست همه کسانی که در این پروژه دخیل هستند را بوسید.

عضو کابینه دولت دوازدهم، با اشاره به اینکه هر وقت جمهوری اسلامی تحت فشار قرار گیرد، سرعت رشدش زیاد می شود، اظهار کرد: گزارش ها نشان می دهد که دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تحولات انقلاب چهارم صنعتی همراه بوده است.

وی تصریح کرد: فناوری و نوآوری ایجاد شده در این دانشگاه و تلاش برای ورود علم به عرصه تجارت و اقتصاد نشان می دهد که حاکمیت دانشگاه امیرکبیر فهم درستی از پدیده تحول دیجیتال دارد.

آذری جهرمی با تاکید بر اضافه شدن شاخص دیگری به شاخص های علمی دانشگاه، خاطرنشان کرد: باید شاخص دیگری برای ارزیابی دانشگاه ها اضافه شود که مشخص شود چه تعداد از مشکلات ارجاع شده به دانشگاه، حل شده است تا مشخص شود دانشگاه ها چه مقدار در مسیر عملیاتی کردن علوم در جامعه و کشور گام برداشتند.

وزیر جوان کابینه دولت تدبیر و امید با بیان اینکه در سال ۹۰ سوپر کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر یکی از پانصد سوپر کامپیوتر دنیا بود، گفت: متاسفانه به دلیل عدم توسعه این سوپر کامپیوتر ، جایگاه خود را از دست داده و از این فهرست بیرون رفته است؛ درحالیکه نیاز ما به سوپر کامپیوتر بیشتر شده است.

آذری جهرمی به نیاز سازندگان داخلی انیمیشن برای رندرینگ به سوپر کامپیوترهای خارج از کشور اشاره کرد و ادامه داد: باید طی فراخوانی با استفاده از ظرفیت های بومی این سوپر کامپیوتر ارتقا پیدا کند تا نسبت به رفع نیازهای داخلی چون رمزنگاری و رندرینگ بپردازد.

وزیر ارتباطات همچنین از همکاری با دانشگاه تهران برای تدوین سند اقتصاد دیجیتال و ایران دیجیتال خبر داد و گفت: همکاری با دانشگاه بدین دلیل است که سند دیجیتال کشور اقدامی فقط فنی نیست و جنبه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی فقهی دارد که در جمع بندی ها به ایجاد قطب در دانشگاه های مختلف رسیدیم تا از هدر رفت سرمایه و انرژی و موازی کاری فاصله بگیریم.

وی با بیان اینکه در دهه هفتاد شرکت های ایرانی همزمان با کره ای ها شروع به ساخت سوویچ شبکه کردند که در ادامه به دلیل مدیریت ناصحیح، تراکم شرکت ها و رقابت ناسالم، بازار را در حوزه بین المللی واگذار کردند، افزود: اکنون زمان طلایی برای صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و با توجه به نیاز کشور به سنسورهای اینترنت اشیا باید بتوانیم از مجال بوجود آمده استفاده کنیم تا این صنعت در کشور دوباره روی پای خود بایستد.

وزیر جوان دولت تدبیر و امید با اشاره به اینکه بازار منتظر کسی نمی ماند گفت: وزارت ارتباطات از ایجاد مرکز ملی اینترنت اشیا در دانشگاه امیرکبیر استقبال می کند و آمادگی دارد تا در راه پیشبرد آن کمک کند.