دکتر ربیعی در آیین افتتاح ساختمان مرکز نگهداری از معلولین ذهنی حبیب بن مظاهر:

فرصت برای خیرین در سازمان بهزیستی فراهم شده است

به گزارش نویدتهران،وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه سالانه 3هزار مددجو از سازمان بهزیستی خارج می‌شوند، گفت:فرصت ها در سازمان بهزیستی برای خیرین و نیکوکاران فراهم شده است.
دکتر علی ربیعی صبح امروز در آیین افتتاح از ساختمان مرکز نگهداری از معلولین ذهنی حبیب بن مظاهر اظهار کرد: در جمع‌هایی که انسان‌ها برای کمک به همنوع خود جمع شده یک عبادت محسوب می‌شود.
وی ضمن تشویق به ایجاد نوآوری‌ها افزود: کارهای زیادی در پیش رو داریم که بایستی انجام داده و در مسیری که با تمام چالش‌های آن در پیش گرفتیم خیلی از تغییرات انجام گرفته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با اشاره به پیش رو بودن هفته نیکوکاری گفت: نیکوکاری فراتر از یک هفته است و نیک کار کردن، در کنار هم بودن و انجام کارهای نیک آن چیزی که جامعه امروز بیش از هر چیز تشنه آن می‌باشد.
دکتر ربیعی با بیان اینکه بیش از هر دوره دیگری به خیرخواهی به دیگران نیاز داریم، اظهار کرد: هر ایرانی به مثابه یک خیر و مددکار است و مددکار به عنوان یک مفهوم بوده و هر ایرانی به عنوان مددکار بایستی انجام وظیفه کند.
وی افزود: در سازمان بهزیستی سعی شده مسیر را برای خیرین و انجام کار نیک با وجود تمام موانع هموار کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جامعه هر سقفی که در آن وجود دارد بایستی مهربانی را نمود دهد و امروز نیازمند خیرخواهی برای تمام ایرانیان هستیم.
دکتر ربیعی ضمن تاکید بر اینکه جامعه بایستی همراه با خیرین باشد، افزود: تلفیق کار نیک در جامعه نیازمند برنامه‌ریزی مدون می‌باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سالیانه حدود 3هزار مددجو از مراکز بهزیستی خارج می‌شوند، اظهار کرد: در قبال خروجی‌های هر سال مددجویان از مراکز سازمان بهزیستی وظیفه داشته و همه ایرانیان بایستی همچون پدر و مادر آنها را یاری کنند.
دکتر ربیعی در ادامه کمک خیرین برای تامین مسکن و اشتغال این مددجویان را یک امر مهم تلقی کرد و بیان داشت: نظام مددکاری در کشور بایستی به نظام والدینی تبدیل شده و مددجویان را تا پایان عمر مراقبت کند.
وی با بیان اینکه با فقدان برنامه‌ریزی و سیاست صحیح هیچ کاری انجام نمی‌شود، خاطرنشان کرد: نهادینه کردن سیاست‌هایی که مردم را در مشارکت‌ها تشویق می‌کند یک امر مهم می‌باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جنبش در کنار هم بودن و مشارکت مردمی را در جامعه طوری پیش ببریم که جامعه‌ای با فرهنگ الهی و اسلامی کمک کردن داشته باشیم.