فرستاده ویژه رئیس جمهور با وزیر امور خارجه ونزوئلا دیدار و گفتگو کرد

به گزارش نویدتهران،مرتضی سرمدی، قائم مقام وزیر امور خارجه و فرستاده ویژه رئیس جمهور کشورمان که به کاراکاس سفر کرده است، با آقای خورخه آرائاسا، وزير امور خارجه اين کشور ديدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، سرمدی با اشاره به مناسبات عالي دو کشور و رايزني طرفين در خصوص مسائل و موضوعات دوجانبه، منطقه اي و بين المللي، ضمن تقبيح سياست هاي يک جانبه گرايانه دولت آمريکا، پشت کردن اين کشور به تعهدات و پيمان هاي مختلف بين المللي از جمله خروج از برجام را نشانه ای از سياست هاي سلطه جويانه اين کشور و تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی دانست و بر لزوم هماهنگي کشورهاي پيشرو در مقابله با سیاست های آمریکا و همراه کردن ساير کشورها در اين مسير تأکید کرد.

در این دیدار، وزير امور خارجه ونزوئلا نیز ضمن حمايت کامل اين کشور از ديدگاه ها و مواضع جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تماميت خواهي و سلطه طلبی آمریکا، اظهار داشت: ونزوئلا بطور عینی سیاست های ظالمانه آمریکا را تجربه کرده است و از این رو از جمهوري اسلامي ايران در دفاع از حاکميت و تماميت خود در قبال تحريم هاي آمريکا و غرب حمايت مي کنيم.

آرئاسا نيز ضمن تقبيح سياست هاي يک جانبه گرايانه دولت آمريکا، خروج اين کشور از برجام را همانند ساير اقدامات اين کشور در گذشته، نشاني از عدم اهميت آمريکا به پيمان ها و توافقنامه هائي دانست که خود، آنها را امضاء کرده و پذيرفته است. وي ضمن تمجید از نقش کشورمان در امر مبارزه با تروريسم، بر جايگاه استراتژيک ايران در برقراري ثبات در منطقه خاورميانه تاکيد کرد.

در این دیدار طرفین همچنین درخصوص راههای گسترش و تقویت روابط دوجانبه در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، تجاري و فرهنگي نیز گفتگو کردند.

در پایان این دیدار، قائم مقام وزیرامور خارجه کشورمان و وزير امور خارجه ونزوئلا با شرکت در کنفرانس خبري مشترک، به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند.