فراخوان وزارت کشور برای تشکیل شورای مشورتی توسعه در سطوح ملی و منطقه ای

به گزارش نویدتهران،معاونت اقتصادی وزارت کشور در راستای هماهنگی ماموریت ها و وظایف نهادها و دستگاهها به منظور تعمیق فعالیتها، اقدامات و تصمیم سازی مطلوب و کمک به سیاستگذاری صحیح در فرایند توسعه اقدام به تشکیل شورای مشورتی توسعه در دو سطح ملی و منطقه ای کرده است.

وزارت کشور با انتشار فراخوان، از صاحب نظران دانشگاهها و مراكز علمي برای عضویت در شورای مشورتی توسعه ملی و منطقه ای دعوت به همکاری کرد.
در این فراخوان که از سوی معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور اعلام شده، تشکیل شورای مشورتی توسعه در سطوح ملی و منطقه ای (استانی) از سوی وزارت کشور، در راستای تعمیق بخشیدن به تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری صحیح، بر مبنای خرد جمعی و مشارکت کلیه ذینفعان، در فرآیند تصمیم گیری‌ها و سیاستگذاری‌های اقتصادی، عنوان شده است.
متن کامل فراخوان وزارت کشور درخصوص دعوت از صاحب‌نظران دانشگاه‌ها و مراكز علمي برای همکاری و عضویت در شورای مشورتی توسعه ملی و منطقه ای به شرح زیر است:
دعوت به همکاری
یکی از موضوعات اساسی و کلیدی که در چند دهه اخیر در حوزه های اقتصادی مطرح و از گستردگی و اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار شده بحث توسعه است و و به لحاظ اهمیت و گستردگی دامنه این موضوع است که مفهوم توسعه، توجه صاحبنظران و اندیشمندان رشته های مختلف علمی را به خود جلب نموده و با گذشت زمان، گسترش و تخصصی شدن حوزه های مختلف علوم و پیچیده تر شدن کاوش های علمی، مبحث توسعه به یک دانش میان رشته ای تبدیل شده است.
در همین ارتباط و در راستاي هماهنگی مأموریت ها و وظايف نهادها و دستگاههای اجرایی به منظور تعميق فعاليت ها، اقدامات و تصميمات، براي دستيابي به راه حل هاي مطلوب و به منظور کمک به سیاستگذاری مطلوب تر در فرایند توسعه در سطوح ملی و منطقه ای، وزارت کشور در نظر دارد با هدف، بهره گیری از تمامی ظرفیت ها و سرمایه های انسانی کشور، در راستای هدایت فرآیندها وجریانات توسعه ای، بهره گیری از تضارب افکار و اندیشه ها، در راستای تعمیق بخشیدن به تصمیم گیری ها و سیاستگذاری صحیح، بر مبنای خرد جمعی و مشارکت کلیه ذینفعان، در فرآیند تصمیم گیری ها و سیاستگذاری های اقتصادی، اقدام به تشکیل شورای مشورتی توسعه در سطوح ملی و منطقه ای (استانی) نماید.
در همین ارتباط از کلیه صاحب نظران دانشگاهها و مراكز علمي (دارا بودن درجه دانشیاری و بالاتر در یکی از رشته های اقتصاد، جغرافیا، علوم اجتماعی، مدیریت و دارا بودن سوابق علمی و اجرایی موثر) فعالین اقتصادی و کارآفرینان موفق (دارا بودن حداقل ۲۰۰ نفر نیروی کار در واحد کسب و کار فعلی، برگزیده کشوری و یا استانی صادرکنندگان و کارآفرینان) دعوت می گردد، در صورت تمایل به عضویت در شورای های توسعه ۳۱ استان کشور که جلسات آن در تهران و با حضور وزیر کشور برگزار خواهد شد، رزومه علمی خود را حداکثر تا تاریخ ۳۱-۴-۹۸ به پست الکترونیکی eghtesadi_keshvar@moi.ir ارسال نمایند.
معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور