دبیرخانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی؛

فراخوان مقاله مطا لعات تروریسم و افراط گرائی

به گزارش نویدتهران،نخستین شماره فصلنامه «مطالعات تروریسم و افراط گرایی» به زودی منتشر خواهد شد.
به استحضار اساتید و پژوهشگران ارجمند می رساند، به یاری خداوند متعال، به زودی نخستین شماره های فصلنامه «مطالعات تروریسم و افراط گرایی» وابسته به پژوهشکده اطلاعات «دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی» منتشر خواهد شد. از کلیه علاقمندان به ارائه مقاله در این فصلنامه دعوت می گردد، عنوان و چکیده مقالات آماده خود را جهت بررسی موضوعی ارسال فرمایند. بدیهی است، اقدامات لازم برای دریافت درجه علمی-پژوهشی برای فصلنامه، از وزارت علوم در دستور کار پژوهشکده اطلاعات قرار دارد.
علاقمندان می توانند، مقاله خود را در حوزه های بین رشته ای در موضوعات افراط گرایی و تروریسم به دبیرخانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی یا به آدرس پست الکترونیکfaslnameh.zt@chmail.comارسال نمایند.
لازم به ذکر است انتخاب مقالات جهت انتشار تابع مراحل داوری علمی و تخصصی خواهد بود.