اطلاعیه سازمان وظیفه عمومی ناجا :

فراخوان مشمولان سرباز معلم در تیر ماه 1396

سازمان وظيفه عمومي ناجا، کليه مشمولان سرباز معلم داراي برگ آماده به خدمت به تاريخ یکم تیرماه 1396 را به خدمت سربازی فراخواند.
به گزارش نویدتهران،سازمان وظیفه عمومی ناجا طي اطلاعيه اي اعلام کرد:کليه مشمولان طرح سرباز معلم که برگ آماده به خدمت به تاريخ یکم تیرماه 1396 دریافت کرده اند،براي اعزام به خدمت فراخوانده شدند.
براساس اين اطلاعیه، کليه مشمولان فوق موظف هستند روز پنج شنبه یکم تیر ماه 96 در محل و ساعتي که توسط اين سازمان در برگ معرفي نامه مشمولان به مراکز آموزش نيروهاي مسلح اعلام شده حضور يابند.
این دسته از مشمولان دوره آموزش رزم مقدماتی را در مراکز آموزش سپاه پاسداران سپری و پس از اتمام دوره آموزشی در وزارت آموزش و پرورش به کارگیری می شوند.
شایان ذکر است مشمولانی که امریه سرباز معلمی برای آنان صادر نشده ،می بایست برای پیگیری درخواست خود به ادارات کل آموزش و پرورش استان محل سکونت مراجعه کنند.
لازم به ذکر است، افرادی که به هر دليل تاکنون موفق به دريافت برگ معرفي نامه مشمولان به مراکز آموزش نيروهاي مسلح نشده اند، مي توانند به نزديکترين دفاتر خدمات الکترونيک انتظامي (پليس +10) مراجعه و پس از دريافت برگ مذکور، بر اساس اطلاعات مندرج در آن، اقدام کنند.
این اطلاعیه با اشاره به این مطلب که عدم حضور بموقع در زمان و محل های تعیین شده غیبت محسوب می شود،افزود: مشمولان مي بايست برگه هاي مربوط به اعزام به خدمت از جمله برگ آماده به خدمت، برگ واکسيناسيون، برگ معرفي نامه مشمولان به مراکز آموزش نيروهاي مسلح و ساير مدارک مورد نياز مانند شناسنامه ، کارت ملي و … را در هنگام مراجعه و اعزام به خدمت به همراه داشته باشند.