واکنش شمخانی به سخنان بولتون؛

غنی سازی برای مصارف صلح آمیز؛ حقِ همه کشورها

به گزارش نویدتهران،شمخانی گفت: پذیرش حق قانونی ایران برای غنی سازی از سوی آمریکا، شرط ورود به مذاکرات هسته‌ای بود و نه نتیجه آن

دریابان علی شمخانی در یادداشتی کوتاه نوشت:
غنی سازی اورانیوم برای مصارف صلح آمیز، حق همه کشور‌هایی است که عضو معاهده NPT هستند و قابل سلب یا اعطاء نیست.
آمریکایی‌ها چنین تفسیری از NPT نداشتند و ایران در سال ۱۳۹۱ وادارشان کرد که به چنین حقی اعتراف کنند و بعد پای میز مذاکره بنشینند.
پذیرش حق قانونی ایران برای غنی سازی اورانیوم از سوی آمریکا، شرط وروداین کشور به مذاکرات هسته‌ای بود و نه نتیجه آن.
کشور‌های ۱+۵ در موافقت نامه برجام بر حق قانونی ایران برای داشتن غنی سازی اورانیوم از سوی ۱+۵ صحه گذاردند و بر آن تاکید نمودند.
اظهارات مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا که طی آن حقوق ایران برای غنی سازی اورانیوم را نفی کرده است، نمادی از بدعهدی، یکجانبه گرایی و نادیده گرفتن مجموعه هنجار‌های بین المللی بوده و فاقد هرگونه ارزش و اعتبارحقوقی است.
اظهاراتی از این دست نشان‌ می دهد که اقدام ایران برای کاهش پلکانی تعهدات برجامی تنها مسیر مواجهه با کشوری است که پذیرش هرگونه تعهد را بر نمی‌تابد.