مدیر حوزه های علمیه کشور در اجلاسیه جامعه مدرسین:

غرب شناسی از ضرورت های حوزه علمیه است

به گزارش نویدتهران،مدیر حوزه های علمیه کشور با تاکید بر این که غرب شناسی از ضرورت های حوزه های علمیه است، چرا که می خواهیم معادلات غرب را تغییر دهیم، گفت: امام خمینی(ره) این حرکت را آغاز کردند و رهبر انقلاب اسلامی آن را ادامه می دهند.
آیت الله علیرضا اعرافی، ظهر پنجشنبه در دومین روز هشتمین اجلاسیه منطقه ای جامعه مدرسین حوزه که در مصلای اعظم امام خمینی(ره) تبریز برگزار شد، گفت: نتایج این اجلاس را مهم خواهیم شمرد و در راستای تحقق آنها تلاش خواهیم کرد.
مدیر حوزه های علمیه کشور افزود: روحانیت امروز در عصر انقلاب اسلامی قرار دارد و با عصر انزوا تفاوت هایی دارد، انقلاب اسلامی لایه ها و زوایای مختلف دارد که مهم ترین زاویه، تغییر معادلات معرفتی، فرهنگی و تمدنی امروز است.
عضو شورای عالی حوزه های علمیه افزود: نگاه امام خمینی(ره) خیلی فراتر از مبارزه با یک رژیم در پیش از انقلاب اسلامی بود، مانند عاشورا که تغییر یک تمدن انحرافی را دنبال می کرد.
مدیر حوزه های علمیه کشور با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی معادلاتی را در جهان تغییر داد، اظهار داشت: حوزه علمیه باید فرهنگ دینی را در ایران و جهان نهادینه کند و شناخت معادلات معرفتی امروز مهم ترین رسالت امروز حوزه علمیه است.
وی با بیان اینکه امروز در ذهن و ضمیر جهان معاصر، یک تمدن مادی صیانت می کند، تصریح کرد: هنوز فلسفه غربی و علوم انسانی غربی و سبک زندگی غربی در دانشگاه ها و مراکز علمی و فرهنگی و نظام اجتماعی بشری حاکم است و انقلاب اسلامی می خواهد بشر را به یک تمدن نوین رهنمون کند.
آیت الله اعرافی با تاکید بر این که غرب شناسی از ضرورت های حوزه های علمیه است، چرا که می خواهیم معادلات غرب را تغییر دهیم، گفت: امام خمینی(ره) این حرکت را آغاز کردند و رهبر انقلاب اسلامی آن را ادامه می دهند.
مدیر حوزه های علمیه کشور افزود: حوزه علمیه باید نقاط ضعف خود را بشناسد و بازسازی مستمری داشته باشد، باید در میان سیاست زدگی و سیاست گریزی و سکولاریسم، راه دقیق علمی و منطقی و اسلامی را پیدا کنیم.
عضو جامعه مدرسین حوزه در پایان با بیان این که شورای عالی، جامعه مدرسین، مدیریت و علمای حوزه تلاش می کنند که حوزه روزه به روز بالنده تر از گذشته حرکت کند، تاکیدکرد: حوزه علمیه باید نیروساز و مولد افکار برای پاسخگویی به نیازها باشد که با رهنمود های مقام معظم رهبری و هدایت مراجع عظام تقلید در هر دو عرصه گام برخواهدداشت.