رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت خبر داد:

عمل موفق آمیز پیوند قلب اهدایی سرباز وظیفه با انتقال هوایی قلب از یزد به تهران

به گزارش نویدتهران،رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت گفت: قلب یک جوان سرباز وظیفه ۲۰ ساله یزدی که دچار مرگ مغزی شده بود با موفقیت به جوان حدود ۲۳ ساله پیوند زده شد.

دکتر مهدی شادنوش، در خصوص جزییات عملیات موفق آمیز این اهدا گفت: به دنبال مرگ مغزی فرد جوان مغزی با اعلام رضایت خانواده آنها، عملیات انتقال قلب فراهم و این عضو اهدایی از بیمارستان شهید رهنمون یزد به بیمارستان رجایی تهران منتقل و به فرد جوان ۲۳ دیگر پیوند زده شد.

دکتر شادنوش گفت: با تلاش تیم پیوند بیمارستان شهید رجایی تهران این پیوند با موفقیت صورت گرفت و اکنون حال فرد دریافت کننده مساعد است.

وی ادامه داد: این ششمین عملیات انتقال قلب بین استانی در کشور بوده که با مشارکت مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت، امداد هوایی اورژانس کشور و آشیانه جمهوری اسلامی ایران انجام شد.

دکتر شادنوش افزود: کبد و کلیه های این فرد نیز به دیگر بیماران نیازمند اهدا می شود.