طی حکمی ازسوی دکتر محمد جواد ظریف؛

علی رضا حقیقیان به عنوان مشاور وزیر و مدیرکل حراست وزارت امور خارجه منصوب شد

به گزارش نویدتهران،دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه طی حکمی آقای علی رضا حقیقیان را به عنوان مشاور وزیر و مدیرکل حراست وزارت امور خارجه منصوب کرد.

حقیقیان پیش تر سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان و ارمنستان بود.