آیت الله العظمی مکارم شیرازی در پیامی به کنفرانس بین المللی فقه، قانون:

علمای اسلام بر مبارزه با جرائم اجتماعی تمرکز کنند

به گزارش نویدتهران، حضرت آیت الله مکارم شیرازی تاکید کردند: لازم است علمای اسلام بر مبارزه با جرائم اجتماعی تمرکز کنند و در این زمینه، به همگرایی و همکاری جدی روی‌آورند.
متن پیام حضرت آیت‌الله‌ مکارم شیرازی به سومین کنفرانس بین المللی فقه، قانون و واقعیت های اجتماعی  به صورت رسمی در قم آغاز شد به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

قبل از هر چیز تشکیل و برگزاری این کنفرانس را به حاضران و همه دست‌اندرکاران تبریک عرض نموده، نکاتی را در این خصوص متذکر می‌شوم:

1) اهمیت موضوع کنفرانس در این است که از یک‌سوی فرصت بررسی فقهی نسبت به مسائل و فروع اجتماعی متعددی را که درون این موضوع کلان جای می گیرند، فراهم آورده و از سوی دیگر، این موضوع، فصل مهمی در مطالعات و بررسی های اسلامی فراروی اندیشمندان و عالمان اسلامی می‌گشاید تا فرصت یابند کارکرد فقه اسلامی (و قوانین منبعث از آن) را در قبال واقعیت های اجتماعی به‌ویژه ناهنجاری‌ها و آسیب های آن، موردبررسی و شناخت قرار داده و طرق پیشگیری را ارائه دهند.

2)در منطق اسلام، وجود جرائم اجتماعي در جامعه موجب دور شدن افراد از خداوند، ناسالم شدن روابط انسان‌ها با یکدیگر، و آلوده شدن محیط اخلاقی وزندگی می گردد؛ به همین جهت، شریعت اسلامی مواضع طبیبانه و مشفقانه و درعین‌حال قاطعانه ای را در برابر مرتکبان این جرائم اتخاذ کرده است تا از یک‌سوی از وقوع اين جرائم پیش گیری نموده، و از سوی دیگر با آن ها در صورت وقوع، مبارزه منطقی نماید.

3) لازم است حوزه های علمیه و مراکز فقهی جهان اسلام به آن دسته از جرائم اجتماعی که سابقاً وجود نداشته و در دنیای جدید پا به میدان نهاده است، به‌عنوان بخش مهمی از مسائل مستحدث نگاه کرده و بررسی علمی و فقهی این جرائم را به دلیل حساسیت و خطرهای آن¬ها در زمره اولویت های فعالیت های علمی و فقهی خود قرار دهند.

4) امروزه شرایط اجتماعی و جهانی به‌گونه‌ای شده است که بسیاری از جرائم اجتماعی، مرزهای کشورها و ملت ها را درمی‌نوردد، و به شکل سازمان‌یافته‌ای به همه جوامع هجوم می آورد. در قبال این پدیده – که تهدیدی جدی برای نسل های وابسته به همه مذاهب اسلامی، و درواقع به همه امت اسلامی است- لازم است علمای اسلام بر مبارزه با جرائم اجتماعی تمرکز کنند و در این زمینه، به همگرایی و همکاری جدی روی‌آورند.

5) در دنیای امروز اتخاذ مواضع فقهی در قبال برخی از جرائم اجتماعی، به دلیل آن‌که از عوامل مختلف تأثیر می پذیرند، و آثار ویرانگری را پس از وقوع بر جای می گذارند، نیازمند انجام مطالعات دقیق نسبت به آن هاست تا از هرگونه آثار منفی برکنار باشد. بنابراین اگر قوانین مرتبط به مسائل اجتماعی و فرهنگی بر اساس احکام شریعت الهی تنظیم و تدوین گردند، و سپس به‌صورت دقیق به اجرا درآیند، امید می‌رود ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی در مسیر به تحلیل رفتن و زوال یافتن قرار گیرند.

بار دیگر از همه شما اندیشمندان تشکر کرده، و امیدوارم جوامع اسلامی از تلاش‌های شما عزیزان بهره کافی را ببرند و این کنفرانس گام برجسته‌ای در تخفیف آلام آسیب‌های اجتماعی باشد.