بهرام قاسمی:

عربستان در جايگاهی نيست كه بتواند توهمات و تخيلات خود را عملی كند

به گزارش نویدتهران،قاسمی گفت: عربستان در جايگاه، اندازه و شرايطی نيست كه بتواند توهمات و تخيلات خود را عملی كند
سخنگوي وزارت امور خارجه در پاسخ به اقدامات و اظهارات مقام های سعودی در سومین سالروز تجاوز به يمن گفت: سعودی ها با ايراد اتهامات واهی و بی اساس و مدرک به ديگران سعی دارند بر ناتوانی و شكست های پی در پی خود در كسب پيروزی ميدانی در جنگ عليه مردم يمن با وجود دارا بودن امكانات و كلكسيونی از سلاح های پيشرفته و خريدهای چند ده ميلياردی تسليحاتی سرپوش بگذارند؛ اما واقعيت اين است كه سعودی ها و هم پيمانان آنها در اين جنگ نابرابر فقط با مقاومت مردم يمن مواجه بوده و شكست مفتضحانه ای را تجربه كرده اند.

بهرام قاسمی همچنین در واكنش به اظهارات توام با تهديد يك سخنگوی نظامی سعودی گفت: بی ترديد اين اظهارات جنگ طلبانه و غير مسئولانه قابل پيگيری حقوقی و بين المللی است.

قاسمي افزود: اصولا عربستان در جايگاه، اندازه و شرايطی نيست كه بتواند توهمات و تخيلات خود را عملی كند. حداقل درسی كه انتظار می رفت حاكمان رياض از جنگ با مردم بی دفاع يمن بياموزند اين بود كه از اين همه توهم خود بزرگ بينی و خيال پردازی تا حدی خارج شوند و درک کنند كه با اتكای به خريد تسليحات و امنيت وارداتی و پر هزينه نمی توانند قدرت و امنیت توليد كنند.