وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد :

عدالت در توزیع فرصت‌ها و مبارزه با فساد با تحقق دولت الکترونیک

به گزارش نویدتهران،رضا رحمانی گفت: عدالت در توزیع فرصت ها و همچنین خدمات دهی با تحقق دولت الکترونیک فراهم می شود که انجام این مهم به درستی در اولویت برنامه های دولت و وزارتخانه قرار گرفته است.

رحمانی در جلسه بررسی تکالیف وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص راه اندازی سامانه های الکترونیکی مصوب هیات دولت و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: یکی از کارهای اولویت دار زیربنایی و اساسی برای خدمات دهی بهتر و سالم سازی محیط اداری در این کشور تحقق دولت الکترونیک است.

عدالت در توزیع فرصت ها و مبارزه با فساد با تحقق دولت الکترونیک

وی با تأکید بر اینکه با تحقق دولت الکترونیک عملاٌ با فساد مبارزه شده است، تصریح کرد: عدالت در توزیع فرصت ها و همچنین خدمات دهی، با تحقق دولت الکترونیک فراهم می شود که انجام این مهم به درستی در اولویت برنامه های دولت و وزارتخانه قرار گرفته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: فساد عموماً در محیط‌هایی که ابهام وجود دارد و شفاف نیست، شکل می‌گیرد و اگر فرآیند انجام کارها الکترونیکی شود، محیط شفافی به وجود خواهد آمد و فساد در نطفه شکل نخواهد گرفت.

ضرورت بسیج همه جانبه تمامی امکانات برای تحقق دولت الکترونیک

رحمانی با تأکید بر ضرورت بسیج همه جانبه تمامی امکانات برای تحقق دولت الکترونیک در مجموعه وزارتخانه بیان کرد: زمان و دوره فضاهای مبهم و غیرشفاف گذشته است و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در تحقق دولت الکترونیک پیشرو باشد.

وی با تآکید بر برگزاری جلسات منظم و مداوم برای پیگیری این موضوع، افزود: نحوه گزارش دهی و اطلاع‌رسانی اقدامات انجام شده در این راستا نیز باید منظم و مستمر باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود، تصریح کرد: خدمات با عدالت و بدون تبعیض باید در اختیار همگان قرار بگیرد و در این راستا سامانه های الکترونیکی خدمات دهی باید تکمیل شوند و این سامانه ها به همدیگر لینک نیز بشوند.

رحمانی همچنین گفت: در جهت راه اندازی و تکمیل سامانه ها آمادگی همکاری برای تامین بودجه و حل و فصل مشکلات مربوطه را داریم.

گفتنی است در این جلسه، تکالیف وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص راه اندازی سامانه های الکترونیکی مصوب هیات دولت و همچنین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد بررسی قرار گرفت و گزارشات لازم ارایه شد.