دکتر جهانگیری در جلسه شورای عالی آب تاکید کرد:

عبور از چالش کم آبی در سال ۹۷ نیازمند عزم ملی و همراهی مردم با دولت است

به گزارش نویدتهران،جلسه شورای عالی آب ظهر امروز به ریاست معاون اول رییس جمهور و با حضور وزرای نیرو، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.

دكتر اسحاق جهانگيري در اين جلسه با اشاره به گزارش هاي ارائه شده از وضعيت منابع آب كشور گفت: در شرايطي قرار گرفته ايم كه خشكسالي تقريباً تمام استان هاي كشور را در بر گرفته و حل مشكل محدوديت منابع آب شرب بايد بعنوان يكي از مهمترين اولويت ها در دستور كار باشد.
معاون اول رييس جمهور افزود: امروز كمبود آب مسئله نخست كشور است به همين دليل با توجه به اينكه به فصل گرما نزديك مي شويم بايد تامين آب شرب براي مردم را بعنوان يك اولويت جدي دنبال كنيم.
وي از وزير نيرو خواست گزارشي تفصيلي از وضعيت منابع آب شرب به تفكيك استان ها و شهرهاي مختلف كشور بويژه مناطقي كه در وضعيت بحراني هستند تدوين كنند و اين گزارش را در اولين جلسه هيات دولت ارائه دهند تا همه اعضاي هيات وزيران در جريان جزئيات مسائل قرار گيرند و دولت بتواند براي حل اين مسئله و عبور از فصل گرما چاره انديشي كند.
دكتر جهانگيري ادامه داد: كشور از نظر منابع آب در شرايط سختي قرار دارد و ميزان بارش ها در كل كشور نسبت به سال گذشته تا ۴۰ درصد كاهش داشته كه اين كاهش در برخي استان ها به ۷۰ درصد مي رسد و لازم است تا اين شرايط را به مردم توضيح دهيم تا در جريان وضعيت منابع آب كشور در سال جاري قرار گيرند.
معاون اول رييس جمهور مديريت چالش منابع آب و عبور از شرايط كم آبي بخصوص در فصل گرما را نيازمند عزم ملي و همراهي مردم با دولت دانست و اظهار داشت: كارگروه ملي سازگاري با كم آبي اقدامات و برنامه ريزي هاي خوبي انجام داده و لازم است گزارش اين اقدامات با برنامه منسجم دولت براي هر استان ادغام و گزارشي نهايي از برنامه ها و اقدامات در دست دولت براي هر استان و بخصوص براي شهرهاي پرجمعيت كه نگراني در اين شهرها بيشتر است، ارائه شود.
وي رسانه ملي را به همراهي با دولت براي اطلاع رساني صحيح به مردم فراخواند و گفت: نياز است مردم به خوبي در جريان مشكل كمبود آب شرب قرار گيرند تا بتوانيم با همراهي و مشاركت مردم، سال ۹۷ را بدون دغدغه پشت سر بگذاريم.
معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اهميت مديريت مصرف منابع آب به ويژه در مناطق داراي بحران تصريح كرد: در شرايطي كه كشور با خشكسالي مواجه است اهميت مديريت مصرف بهينه منابع آب در تمامي بخش هاي شرب، صنعت و كشاورزي اهميت دو چندان دارد و از مردم انتظار داريم با مديريت مصرف بهينه آب و صرفه جويي دولت را در تأمين آب و مقابله با چالش كم آبي ياري كنند.
دكتر جهانگيري از سازمان برنامه و بودجه نيز خواست راهكارهاي تامين منابع مالي براي وزارت نيرو جهت اجراي برنامه ها و طرح هاي آبرساني را تدوين كند و راهكارهاي مناسب براي اصلاح تبصره ۱۴ قانون بودجه و دسترسي وزارت نيرو به منابع مورد نياز خود تدوين نمايد. البته در صورتي كه منابع اين شركت ها كافي نباشد دولت نيز آنچه در توان دارد از محل بودجه كمك خواهد كرد.
درابتداي اين جلسه رييس سازمان هواشناسي گزارشي از تحليل بارش ها و دماي هواي كشور و پيش بيني آن براي سه ماه آينده ارائه كرد و به تشريح آخرين وضعيت خشكسالي و كم بارشي در كشور پرداخت.
در اين نشست همچنين مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور هم گزارشي از وضعيت منابع آب شرب در استان ها و شهرهاي داراي بحران ارائه كرد و به تشريح برنامه ها و اقدامات در دست اجراي وزارت نيرو براي حل مشكلات تأمين آب شرب در اين شهرها پرداخت.
نماينده وزارت نيرو هم در اين نشست ضمن ارائه گزارشي از وضعيت كلي منابع آب كشور، به توضيح درباره وضعيت سدهاي مهم در حوضه هاي آبريز خزر و اروميه، خليج فارس و درياي عمان و فلات مركزي قره قوم و مرزي شرق و شهرهاي پايين دست اين سدها پرداخت.
در پايان اين جلسه مقرر شد وزارت نيرو گزارشي تفصيلي از وضعيت آب شرب به تفكيك استان هاي كشور و بويژه شهرهاي پر جمعيت و داراي مشكل كم آبي شديد تدوين كند و در اولين جلسه هيات وزيران به همراه برنامه اين وزارتخانه جهت تأمين آب شرب اين مناطق در فصل گرما و عبور از بحران خشكسالي سال جاري ارائه دهد.