معاون آموزشی وزارت بهداشت:

ظرفیت های خوبی در کشور برای ورود دانشگاه ها به عرصه های بین المللی ایجاد شده است

به گزارش نویدتهران،معاون آموزشی وزارت بهداشت با تاکید بر رشد سریع علمی کشور گفت: باید تدابیر ویژه ای اتخاذ شود تا علاوه بر حفظ این جایگاه بسترهای ارتقای علمی کشور و دستیابی به مرجعیت علمی فراهم گردد.

دکتر باقر لاریجانی با بیان برخی اقدامات حوزه معاونت آموزشی در زمینه توسعه بین المللی آموزش علوم پزشکی توسعه ارتباطات بین المللی در عرصه های علمی را یکی از ملزومات حرکت به سمت مرجعیت علمی در حوزه سلامت ذکر کرد.

دکتر لاریجانی با بیان اینکه تحولات خوبی در سال های اخیر در حوزه بین الملل نظام سلامت ایجاد شده است، گفت: مسائل بین الملل در همه حوزه ها بحث مهمی است و در اسناد بالادستی کشور نیز بر این امر تاکید ویژه ای شده است. ضروری است که بین المللی سازی را جدی بگیریم.
معاون آموزشی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: ظرفیت های زیادی در حوزه علوم پزشکی کشور داریم که می توان از این ظرفیت ها برای جذب دانشجوی خارجی بهره برداری کرد.

وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری در منویات خود بر مرجعیت تاکید کرده اند و هدف این است که کشور ما قطب علمی در منطقه و جهان اسلام شود، اظهار داشت: برای حرکت در این مسیر لازم است وارد عرصه های بین الملل شویم و با سایر کشورهای دنیا در ارتباط باشیم.

دکتر لاریجانی اظهار داشت: هدف این است که فرهنگ کشور در جهان جا بیافتد و در عرصه های علمی بین المللی وارد شویم. این امر در چشم انداز 20 ساله کشور نیز تاکید شده و در قانون برنامه ششم توسعه هم بر توسعه بین اللل آموزش عالی تاکید شده و مصوبات قانونی کشور از این امر حمایت می کند.

وی با بیان اینکه کشور ظرفیت های زیادی برای ورود به عرصه های بین المللی دارد، خاطرنشان کرد: اسناد علمی جهانی نشان می دهد که وضعیت کشور در تولیدات علمی مناسب است و سهم کمی و کیفی علمی کشور در جهان در حال افزایش است. این یکی از نشانه های توسعه علمی است.
معاون آموزشی وزارت بهداشت از رشد علمی سریع کشور خبر داد و افزود: در پژوهش یکی از سریع ترین رشدهای علمی را تجربه کرده ایم و تعداد اساتید 1 درصد و تعداد دانشگاههای برتر کشور در حال توسعه است.

دکتر لاریجانی گفت: اگر به شاخص های جهانی نوآوری نگاه کنیم رشد کشور خوب بوده است ولی متناسب با این رشد شبکه های علمی مناسبی در کشور ایجاد نشده است. باید به این بحث ایجاد ارتباط بین نتایج پژوهش و نیازهای کشور توجه ویژه ای شود.

وی با تاکید بر اینکه باید برای حفظ این جایگاه علمی در جهان مراقبت های ویژه ای صورت گیرد، گفت: یک مطالعه درخصوص چالش های علمی انجام شد. این گزارش نشان می دهد باید برای دستیابی به مرجعیت علمی توجه ویژه ای به این بحث شود. قوانینی در نتیجه این مطالعات در کشور وضع شده و در دست پیگیری است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: آموزش عالی در بازار جهانی جایگاه وسیعی دارد. در طی 10 تا 15 سال گذشته تعداد دانشجویانی که به دنبال تحصیل در کشورهایی غیر از کشور خودشان هستند.
وی افزود: روند جذب دانشجوی خارجی در تمام کشورها در حال رشد است. کشورهای دنیا تلاش زیادی برای جذب دانشجوی خارجی می کنند. کشورهای آسیایی در ارسال دانشجوی خارجی به سایر کشورها رتبه بالایی دارند و این به این مفهوم است که ما برای تولید سرمایه ملی کشورمان برنامه ریزی کنیم.

دکتر لاریجانی با بیان اینکه 3 هزار دانشجوی خارجی از 41 ملیت در ایران داریم، اظهار داشت: می توانیم در این کار سرمایه گذاری بیشتری داشته باشیم. برخی دانشگاهها تلاش های خوبی در این زمینه کرده اند و سایر دانشگاهها نیز باید اراده جدی برای برنامه ریزی در این زمینه داشته باشند.
وی تاکید کرد: ما باید در بین دانشگاههای برتر آسیایی جایگاه خود را ارتقا دهیم و دانشگاههای برتر کشور را شناسایی کنیم.

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: در بسته تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی که به خوبی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور در دست اجرا است، یکی از بسته ها بحث بین المللی سازی است. در این راستا نقشه آمایش بین المللی با کمک حوزه بین الملل وزارت بهداشت طراحی شد که دانشگاهها باید این نقشه را جدی بگیرند. برخی دانشگاهها هم در این زمینه به خوبی پیش رفته اند.

دکتر لاریجانی با بیان اینکه در واسپاری ماموریت ها به دانشگاهها به دانشگاه اصفهان سپرده شده که شبکه تعاملات بین المللی دانشگاهها را طراحی کنند، گفت: سامانه Education Iran برای معرفی دانشگاهها است و اکنون برنامه های زیادی در این سامانه بارگذاری شده است. این نکته مهمی است که بستر اطلاعاتی بین المللی را در کشور ساماندهی کنیم.

وی افزود: اگر می خواهیم دانشجویان خارجی به کشور ما روی بیاورند یکی از راهها اعتباربخشی بین المللی است که دانشگاهها باید به آن توجه کنند. این برنامه قسمتی از پتانسیل دانشگاهها است و سطح دانشگاه را در عرصه های بین المللی بالا می آورد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت از روند ارزیابی دانشگاههای خارجی و مدارک دانش آموختگان خارج از کشور سخن گفت و اظهار داشت: رتبه بندی بین المللی برای ارزیابی دانشگاههای خارجی مورد توجه قرار می گیرد و امسال بر روی بخش های علوم پزشکی دانشگاهها تاکید کرده ایم و اگر دانشگاهی جزو دانشگاههای مورد قبول بین المللی باشد ولی بخش پزشکی آن مناسب نبود از لیست مورد تایید وزارت بهداشت حذف شده است.

دکتر لاریجانی تاکید کرد باید شرایطی ایجاد کنیم که دانش آموختگان توانمند خارج از کشور در کشور مورد استفاده قرار بگیرند و گفت: برنامه ریزی شده که این افراد به مدت 6 ماه به صورت محدود و زیر نظر اساتید بیمارستان ها بتوانند فعالیت نمایند.

وی خاطرنشان کرد: تمام اختیارات دانشگاهها بزرگ در عرصه بین المللی به مناطق آمایشی داده شده که مناطق می توانند با گذاشتن شورای بین المللی و همفکری با یکدیگر برنامه های بین المللی را پیش ببرند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: خیلی از کشورهای منطقه نقص نیروی انسانی تخصصی دارند و مناسب است آموزش های تخصصی دانشجویان این کشورها جدی گرفته شود. این متخصصین بعد از تحصیل فرهنگ ایرانی و اسلامی را در کشور خودشان اشاعه می دهند.

وی اضافه کرد: شرایطی فراهم شده تا دانشجویان خارجی در مقطع تخصصی به صورت محدود و تنها زیرنظر اساتید بتوانند در فضاهای خدماتی در ایران کار کنند و مدرکی که به این افراد داده می شود فقط برای خارج از کشور است و اگر بخواهند در ایران کار کنند باید از مسیر آزمون و با شرایطی که دانشجویان داخلی آموزش می بینند وارد شوند.

دکتر لاریجانی با بیان اینکه وزارت بهداشت آزمون های بین المللی را برگزار می کند و همکاری های خوبی با کشورهای مختلف دنیا داریم. گفت: جهت گیری های کلی در عرصه بین الملل مشخص شده است و باید ارتباطات را با گروه های درون سازمانی و برون سازمانی گسترش دهیم و شبکه های علمی را گسترش دهیم.

وی بیان کرد: برنامه های اقدام بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی طراحی شده و بخشی از این برنامه ها مربوط به توسعه بین المللی آموزش علوم پزشکی است. برخی کارها بلندمدت است و برخی مقطعی که باید اقدامات مهمی در این عرصه صورت گیرد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: ظرفیت هایی بسته بین المللی سازی آموزش برای دانشگاهها ایجاد کرده است. از جمله این ظرفیت ها تسهیل تعاملات بین المللی و معرفی ظرفیت های دانشگاهها است.

وی افزود: ایجاد امکان حضور دانشجویان خارجی در عرصه های بالینی و ارائه خدمات فراهم شده که این امر باعث می شود سطح آموزش بالینی در کشور ارتقا یابد، همچنین شرایط حضور متخصصین ایرانی مقیم خارج از کشور ایجاد شده که لازم است دانشگاهها از این ظرفیت ها استفاده کنند.

دکتر لاریجانی تاکید کرد: دانشگاهها باید فضاهای آموزشی خود را برای جذب دانشجوی خارجی بازمهندسی کنند، تبادلات علمی دانشگاهها باید در قالب سند آمایش بین الملل توسعه یابد و دانشگاهها با حضور فعال در سامانه Education Iran ظرفیت های خود را در سطح بین الملل معرفی کنند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با بیان اینکه کشور ما یکی از کشورهای باثبات در سطح منطقه است اظهار داشت: این فرصت خوبی است برای جذب دانشجوی خارجی و همچنین ظرفیت علمی خوبی داریم و نقشه مناسبی برای توسعه علمی در حوزه علوم پزشکی داریم و لازم است دانشگاهها از این بسترها استفاده مناسب داشته باشند.223/302