وزیر کشور:

طولانی شدن زمان راه اندازی سامانه ها قابل قبول نیست

به گزارش نویدتهران،وزیر کشور گفت: اگر بخواهیم کارشناسی شده، برنامه ریزی شده و سازماندهی شده به امر توزیع و تحویل کالا و نحوه ارائه آنها نظارت داشته باشیم تا مانع قاچاق شویم، بهترین و تنهاترین راه فعال سازی سامانه های نظارت بر تأمین و تولید و توزیع کالا از مبدأ تا مقصد و در مسیر است.
دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه یکصد و بیست و سومین جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به وضع 76 تکلیف از سوی قانونگذار در خصوص مقابله با قاچاق کالا و ارز گفت: بخش زیادی از تکالیف، ناظر بر فعال سازی سامانه های نظارت بر تأمین و تولید و توزیع کالا از مبدأ تا مقصد و در مسیر از سوی دستگاه های ذیربط است که بررسی پیشرفت کار دسنگاه ها در این عرصه، جلسه امروز را به یکی از جلسات بسیار مهم ستاد مبدل ساخت.
دکتر رحمانی فضلی ادامه داد: با انجام این تکالیف از طریق دستگاههای مربوط می توانیم اطمینان کامل داشته باشیم که سه مقوله مبارزه با قاچاق، توزیع عادلانه و مناسب و قیمت گذاری منصفانه کالا، کاملاً رعایت می شود.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: این تکلیف قانونی از سال 92 به دستگاه ها ابلاغ شده است؛ و تا کنون در این راستا جلسات متعدد کارشناسی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با مشارکت دستگاه های مختلف برگزار شده است؛ بعلاوه حدود یک سال است که شخصاً این موضوع را پیگیری می کنم، و به همین منظور سه جلسه با حضور همه دستگاه های دارای تکلیف قانونی در وزارت کشور برگزار شده است.
وی در خصوص دستور جلسه امروز گفت: در جلسه قبل ستاد، مقرر شده بود تا آخر اسفندماه، هر یک از دستگاههای ذیربط، سامانه مربوط به مأموریت خود را آماده کنند، بر این اساس امروز آخرین بررسی ها درخصوص نحوه راه اندازی و فعالیت سامانه دستگاههای مرتبط بررسی شد تا پس از آن مرحله اتصال سامانه ها به یکدیگر انجام شود.
وزیر کشور اضافه کرد: در جلسه امروز گزارش عملکرد دستگاهها ارائه شد. بعضی از دستگاهها وظایف خود را انجام داده اند اما برخی از دستگاهها تا امروز نتوانسته اند این وظایف را به طور کامل محقق کنند. لذا در جلسه جمع بندی و مقرر شد، ظرف ده روز همه دستگاههایی که نتوانستند تکالیف و وظایف خود را به صورت کامل انجام دهند، دلایل عدم موفقیت خود را اعم از اینکه ناشی از شرایط داخل دستگاه ها و یا موارد خارج از اراده دستگاه بوده است گزارش کنند.
وی اشاره کرد: بعد از دریافت این گزارشها، حتماً این موارد به سمع و نظر رئیس جمهور خواهد رسید. همچنین برای دستگاههایی که نتوانستند به دلایلی که خارج از اراده خودشان بوده که شاید دلایل متعددی هم باشد، این تکالیف را به سرانجام برسانند، حتماً باید زمانبندی خاص و مشخصی داشته باشیم و به جد پیگیری کنیم تا همه اینها انجام شود.
وزیر کشور در پایان تاکید کرد: اگر بخواهیم کارشناسی شده، برنامه ریزی شده و سازماندهی شده به امر توزیع و تحویل کالا و نحوه ارائه آنها نظارت داشته باشیم تا مانع قاچاق شویم، بهترین و تنهاترین راه فعال سازی سامانه های نظارت بر تأمین و تولید و توزیع کالا از مبدأ تا مقصد و در مسیر است. البته متاسفانه برای راه اندازی سامانه ها، زمان زیادی طول کشیده است و این از نظر ما قابل قبول نیست. امیدواریم با تاکیدات بسیار زیادی که رئیس جمهور محترم و معاون اول ایشان بر این موضوع داشتند، در یک زمانبندی معقول، عملیاتی و اجرایی شدن این سامانه ها را داشته باشیم.