وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح؛

طرح جامع توسعه سواحل مکران آماده شده است

به گزارش نویدتهران،وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با دعوت از بخش خصوصی داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در سواحل مکران گفت: طرح توسعه سواحل مکران آماده شده است.

امیر سرتیپ امیر حاتمی پس از پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره توسعه و سرمایه گذاری در سواحل مکران افزود: سواحل مکران یکی از بخش های مهم و پرظرفیتی است که در کشور وجود دارد، به دلیل حضور نیروهای مسلح در این منطقه، دبیری کارگروه عمران مکران به عهده وزارت دفاع گذاشته شده است.
وی با بیان اینکه کارهای بسیار خوبی در دو سه سال گذشته از جمله افزایش ظرفیت بند شهید بهشتی از ۲.۵ به ۸.۵ میلیون تن اجرا شده است، ادامه داد: در سال گذشته همایشی را برای معرفی ظرفیت های سواحل مکران برای بخش خصوصی داخلی برگزار کردیم و امیدواریم در ۷ و ۸ اسفندماه آینده این همایش دیگری را نیز برگزار کنیم تا با معرفی ظرفیت ها به بخش خصوصی داخلی و خارجی، آنها از این امکان بسیار مهم برای سرمایه گذاری استفاده کنند.
وی این منطقه را از جمله بخش های مهمی کشور دانست و افزود: سرمایه گذاری در این منطقه مورد حمایت جدی دولت است که در این زمینه طرح جامع سواحل مکران آماده شده است. بخصوص در بخش نفت و گاز و پتروشیمی درحال انجام کارهای خوبی هستیم و در بخش بندری نیز امیدواریم در این همایش معرفی بیشتری از ظرفیت ها داشته باشیم.