به ریاست معاون اول رییس جمهور؛

طرح توسعه راهبردی، پایداری و بهسازی زیرساخت‌های نوین امن ارتباطی کشور به تصویب رسید

به گزارش نویدتهران،جلسه شورای اقتصاد پیش از ظهر امروز به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

در این جلسه که وزرای نفت، امور اقتصادی و دارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت،‌معدن و تجارت نیز حضور داشتند، درخواست برخی دستگاه های اجرایی مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت.

طرح توسعه راهبردی، پایداری و بهسازی زیرساخت های نوین امن ارتباطی کشور درخواست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود که پس از ارائه گزارش از سوی وزیر به تصویب رسید.

براساس توضیحات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طرح توسعه راهبردی، پایداری و بهسازی زیرساخت های نوین امن ارتباطی کشور قرار است با سرمایه گذاری از محل منابع داخلی این وزارتخانه به میزان ۲۲۰۰ میلیارد تومان اجرایی شود که مشتمل بر ۴ پروژه توسعه کمی و کیفی پشتیبانی شبکه، توسعه امنیت و صیانت فرهنگی و اجتماعی، اصلاح معماری سازمانی و هوشمند سازی و توسعه راهبردی کسب و کار خواهد بود.

در این جلسه همچنین به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع تغییر محصول در طرح فولاد سبزوار و بازگشت به مجوز قبلی شورای اقتصاد مبنی بر تولید شمش فولاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت که پس از توضیحات نمایندگان دستگاه های مرتبط، با این درخواست موافقت شد.

سرمایه گذاری ۵۵۸ میلیارد تومانی برای اجرای طرح های شرکت آب منطقه ای استان تهران نیز از درخواست های وزارت نیرو بود که در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که پس از ارائه توجیهات فنی و اقتصادی از سوی نماینده وزارت نیرو، این درخواست به تصویب رسید.

براساس این درخواست قرار است ۶ طرح آبرسانی با سرمایه گذاری ۵۵۸ میلیارد تومان از محل منابع داخلی شرکت آب منطقه ای تهران اجرایی شود که آبرسانی به تهران از سد تنظیمی کرج، مطالعه و اجرای سامانه جایگزین انتقال آب از طالقان به البرز و تهران، مطالعه و علاج بخشی سد لار و تکمیل مطالعات و اجرای ساماندهی آب های سطحی جنوب تهران از جمله این طرح ها خواهند بود.

در ادامه این جلسه همچنین درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر ساخت و تجهیز بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی شهید بهشتی (شرق تهران)با استفاده از تسهیلات مالی خارجی مطرح شد که پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد این موضوع در جلسه ای با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مورد بررسی قرار گیرد و در صورت تایید بعنوان مصوبه شورای اقتصاد تلقی شود.