برای نخستین بار در کشور؛

طرح بازگشایی آزمایشی مدارس آذربایجان غربی اجرا شد

به گزارش نویدتهران،طرح آزمایشی بازگشایی مدارس در کشور برای نخستین بار در آذربایجان غربی به عنوان تمرین ساماندهی و سازماندهی نیروی انسانی، فضای آموزشی و پرورشی به صورت ویدئو کنفرانس با حضور مدیر کل، معاونان و مدیران مناطق ۲۴ گانه آموزش و پرورش آذربایجان غربی برگزار شد.
ابراهیم محمدی مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی در فرایند اجرای این طرح گفت: استقرار پایه دوازهم از حیث نیروی انسانی و فضا مشکلاتی را پدید آورده است و این مشکلات با تلاش نیروهای ستادی و مدیران مناطق و معاونان رفع می شود و یک مهر در استان با قدرت و قوت شروع می شود.

محمدی افزود: انتظار می رود تا به امروز توزیع کلاسهایی که از سوی معاونت برنامه ریزی و نیروی انسانی به مناطق ابلاغ شده در مقاطع مختلف انجام و کلاس بندی کامل شده باشد.

وی اظهار داشت: در بحث ساماندهی و سازماندهی نیز سعی می شود اگر مشکلی وجود داشت با یاری مسئولان استانی و وزارت رفع شود.

محمدی با اشاره به بحث میزان نیروی انسانی تفاهم شده با مناطق بیان کرد: انتظار می رود هم از نظر گروه معلم و هم از جهت کارکنان پشتیبانی این تفاهم نامه مورد توجه باشد و خارج از تفاهم نامه کار خاصی انجام نشود و هر نیرویی تخصیص داده می شود فعالیتها در قالب تعریف های انجام شده در این تفاهم نامه باشد.

وی بیان کرد: اگر تغییراتی در خارج از موارد طرح شده در این تفاهم نامه در حوزه نیروی انسانی و کلاس بندی و نقل و انتقال مناطق رخ داده باشد در نیروی انسانی مورد نظر مناطق لحاظ می شود.

محمدی افزود: ساماندهی بهینه نیروی انسانی و آغاز سال تحصیلی مطلوب مد نظر است و این تلاش حتما نتیجه بخش خواهد بود .

وی با بیان اینکه انتظار می رود کارهای مطلوبی در زمینه تعمیر و تجهیز در استان رخ داده باشد گفت: اعتبار خوبی از سوی معاونت پشتیبانی به مدارس جهت تعمیر و تجهیز اعطا می شود.

محمدی بیان کرد: امیداست برای تمامی حوزه ها در قالب تفاهم نامه و شیوه نامه ای که به صورت مدرسه محور تدوین شده تخصیص نیرو در حوزه های مختلف اتفاق بیافتد.

وی اضافه کرد: سازماندهی و سازماندهی نیروها در مقاطع مختلف بحث دیگری است که باید اتفاق افتاده باشد و اگر در جایی باقی مانده سعی می شود به اتمام برسد.

وی گفت: تکمیل پستهای اداری نیز سعی می شود تا پایان شهریور به اتمام برسد تا در طول سال مجبور به جابجایی نیرو از مدرسه به اداره نباشیم.