سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد:

ضعف در نظارت دلیل اصلی گرانی میوه

به گزارش نویدتهران،سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی دلیل اصلی گرانی و نوسان قیمت در میوه ها ضعف در نظارت اتحادیه ها عنوان کرد.

سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در برنامه تیتر امشب گفت: متاسفانه در هر فصلی میوه ای سوژه نوسان قیمت در جامعه میشود به طور مثال گوچه فرنگی از کشاورز حدود یک هزار و پانصد تومان خریداری می شود اما در برخی نقاط تهران تا ۱۴ هزار تومان هم به فروش رسیده است.
وی افزود: دلیل اصلی گرانی و نوسان قیمت در میوه ها ضعف در نظارت اتحادیه هاست. از ابتدای سال ۹۷ تا ۲۹ آبان ۹۷، تعداد ۳ هزار و ۳۰۰ پرونده در خصوص گرانی و تخلفات میوه به تعزیرات ارائه شده است که ۲ هزار و ۶۰۵ پرونده مربوط به گرانی و کم فروشی و ۶۵۵ پرونده مربوط به قاچاق است. در گوجه فرنگی در تهران روزانه حداقل ۳۰۰ تا ۴۰۰ پرونده مربوط گرانی داشته ایم. در میادین اصلی میوه و تره بار نیز هر محصولی چندین بار دست به دست می شود و متفاوت به فروش می رسد. دلالی موجب شده میوه در میدان اصلی میوه نیز به چندین قیمت به فروش برسد.
رایگانی گفت: در نمایشگاه ها چون میوه را اتحادیه و باغدار مستقیم عرضه می کند گرانی نداریم. نوسان قیمت ۱۵ هزار تومانی انار در کشور ما که اولین تولید کننده این محصول در دنیا هستیم، دلالی و واسطه گری در این زمینه همچنان پررنگ است.
وی در ادامه گفت:در خصوص گرانفروشی و کم فروشی و قاچاق میوه ۳ هزار و ۳۰۰ پرونده به شعب تعزیرات حکومتی در سراسر کشور ارائه شده و ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان جریمه برای متخلفین صادر شده است.