سردار قاسم رضايي:

ضرورت هم افزايي و همراهي تمامي دستگاه ها در امر مبارزه با قاچاق

به گزارش نویدتهران، فرمانده مرزباني ناجا در نشست مشترک با مديرکل مبارزه با قاچاق تعزيرات حکومتي کشور بر هم افزايي و همراهي تمامي دستگاه ها با مرزبانان کشور در امر مبارزه با قاچاق تاکيد کرد.

سردار قاسم رضايي فرمانده مرزباني ناجا در نشست مشترکي به همراه تني چند از مسئولان مرزباني خوزستان، مديرکل مبارزه با قاچاق تعزيرات حکومتي کشور و مديرکل مبارزه با قاچاق تعزيرات حکومتي آبادان در مرکز هماهنگي صدا و سيماي این شهر، ضمن تشريح گوشه اي از اقدامات گسترده مرزبانان در مهار پديده قاچاق در کشور اظهار داشت: براي رسيدن به نقطه مطلوب و ريشه کني مقوله قاچاق در کشور نيازمند همکاري و همت تمامي دستگاه هاي مسئول با مرزبانان در امر مبارزه با قاچاق کالا هستيم و اينکه مجموعه مرزباني صرفا صف اول مقابله با اين هجمه بزرگ باشد، کافي نيست.

سردار رضايي تأکید کرد: بي توجهي برخي مسئولان، خلأهاي قانوني، ناهمخواني و به روز نبودن برخي مجازات هاي قانوني با جرايم امروزي، درگير شدن مرزبانان به برخي مسئوليت هاي ساختگي و غير ضروري در سير مراحل کشف کالاهاي قاچاق سبب شده که روند مبارزه با سرعت مطلوب پيش نرود.

وي عنوان کرد: مرزبانان وظيفه کنترل مرز، دستگيري عوامل و توقيف محموله هاي قاچاق را بر عهده دارند و ادامه مراحل قانوني در پرونده هاي قاچاق متوجه سازمان هاي ديگري است که يا وارد عمل نمي شوند يا از وظايف خود شانه خالي مي کنند و عمده اين بي توجهي ها متأسفانه متوجه کارکنان زحمت کش و مظلوم مرزباني مي شود.

در بخشي ديگر مديرکل مبارزه با قاچاق سازمان تعزيرات حکومتي کشور با اظهار خشنودي از تلاش هاي بي وقفه مرزبانان در کنترل مرزهاي آبي و خشکي کشور خاطرنشان کرد: با اصلاحات جديدي که در ساز و کار مبارزه و قوانين بازدارنده در امر قاچاق طرح ريزي شده انتظار مي رود به نتايج بهتري دست پيدا کنيم.

وی با اشاره به استقرار تيم هاي متعدد ثابت و سيار قضات سازمان تعزيرات حکومتي کشور در گلوگاه ها، بنادر و اسکله هاي حساس کشور بيان داشت: در سال جديد با آمادگي براي حمايت و همکاري با مرزبانان در محور مبارزه با قاچاق وارد عمل خواهيم شد و ان شاءالله تلاش ما بر اين است که به نحوي مطلوب روند اداري و مراحل قانوني در امر مبارزه را سريع تر کرده و خلأهاي موجود در اين مسير حذف شود.