وزیر صنعت، معدن و تجارت:

ضرورت ارایه اطلاعات شفاف و صادقانه به اقشار جامعه

به گزارش نویدتهران،وزیر صنعت، معدن و تجارت بر لزوم استفاده از تمامی ظرفیت ها برای اطلاع رسانی دستاوردهای حوزه صنعت، معدن و تجارت در آستانه چهلمین سال انقلاب اسلامی تاکید کرد.

محمد شریعتمداری در جلسه سیاست گذاری شورای عالی اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این مطلب، افزود: ایجاد روحیه امید با ارایه دستاوردهای انجام شده و توانمندی های موجود از مهمترین وظایف شورا است.

وی با تاکید بر اهمیت کارکرد روابط عمومی در شرایط کنونی، تصریح کرد: ارایه اطلاعات شفاف، به هنگام و صادقانه به اقشار جامعه ضرورت دارد.

گفتنی است در ابتدای جلسه انوش رحام «دبیر شورای عالی اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت» توضیحاتی در خصوص تنظیم سند راهبردی بخش اطلاع رسانی و ارتباطات وزارتخانه با توجه به وظایف روابط عمومی دستگاه ها ارائه کرد
وی ایجاد روابط عمومی الکترونیک و سامانه برخط ارتباطات در راستای سهولت دسترسی، شبکه یکپارچه تحلیل و تولید محتوا و ارتقاءکیفیت اطلاع رسانی و پاسخگوئی به رسانه ها را از مهمترین اولویت های شورای اطلاع رسانی بر شمرد.

در ادامه جلسه نیز فرزاد خلفی «مدیر مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارتخانه» با تاکید بر اهمیت ارتباطات درون و برون سازمانی در خصوص ضرورت پاسخگویی مناسب به اقشار جامعه مطالبی را مطرح کرد.

همچنین هریک از مدیران روابط عمومی دستگاه ها با اشاره به چالشها و مشکلات پیش روی در حوزه ارتباطات پیشنهادهای خود را در جهت بهبود و هماهنگی بیشتر ارایه دادند.

شایان ذکر است که جلسه شورای اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت روز سه شنبه با حضور مدیران روابط عمومی وزارتخانه و مشاوران اجرائی و رسانه ای وزیر برگزار شد.