وزیر بهداشت در نامه ای به سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، تاکید کرد:

ضرورت اخذ تصمیمات فوری در مورد توقف پروازها به مقصد مسکو و بالعکس


به گزارش نویدتهران،دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه ای به دکتر علیرضا رییسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، بر ضرورت طرح موضوع و اخذ تصمیمات فوری در مورد توقف پروازها به مقصد مسکو و بالعکس در جلسه کمیته امنیتی-اجتماعی ستاد ملی کرونا، تاکید کرد.

در این نامه آمده است:

جناب آقای دکتر رییسی
معاون محترم بهداشت

باتوجه به گزارشات واصله از کشور روسیه در خصوص شیوع بیماری COVID-19 ضروری است، موضوع توقف پروازها به مقصد مسکو و بالعکس سریعا در جلسه کمیته امنیتی-اجتماعی ستاد ملی کرونا مطرح و تصمیمات فوری اتخاذ گردد.