سخنگوی سازمان غذا و دارو خبر داد:

صدور مجوز مصرف اضطراری واکسن اسپوتنیک وی روسیه در ایران

به گزارش نویدتهران،سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: در بیست و چهارمین جلسه کمیسیون قانونی تشخیص(صلاحیت ساخت و ورود دارو و مواد بیولوژیک) سازمان غذا و دارو، مجوز مصرف اضطراری واکسن Sputnik V محصول شرکت گامالیا کشور روسیه در فرم محلول فریزشده و ویال های تک دوز/۵ دوز در ایران صادر شد.

دکتر کیانوش جهانپور در گفتگو یی با اعلام این خبر، اظهار داشت: روند بررسی واکسنهای دیگر از مبدا هند، چین، روسیه و… کماکان ادامه دارد.