سخنگوی سازمان غذا و دارو خبر داد:

صدور مجوز تولید موقت برای ۲ داروی گیاهی موثر در بهبود علائم کرونا

به گزارش نویدتهران،سخنگوی سازمان غذا و دارو از اعطای مصوبه کمیسیون قانونی این سازمان به چهار فرآورده طبیعی با اجزای گیاهی برای بهبود علائم کرونا خبر داد.

دکتر کیانوش جهانپور در گفتگویی با بیان اینکه چهار فرآورده طبيعی با اجزای گياهی مصوبه كميسيون قانونی سازمان غذا و دارو را براي بهبود علائم بيماری كوويد ١٩ اخذ کرده اند، اظهار کرد: مجوز تولید موقت دو مورد از این فرآورده ها به مدت ۶ ماه صادر شده است.

سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به جزئیات یکی از این فرآورده ها گفت: اسپری دهانی( PHR 160) حاوی ۶ اسانس گياهی جهت كمک به بهبود عوارض ريوی كوويد ١٩ همچون تنگی نفس، سرفه و اكسيژن شريانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: همچنین شربت موکوزیفت حاوی عصاره آبی ميوه ۲ گياه و با توجه به مدارک كارآزمايی بالينی ارائه شده، جهت رفع علائم خستگی و بی اشتهايی در مبتلایان استفاده می شود.

به گفته دکتر جهانپور برای دو فرآورده ديگر كه مصوبه كميسيون سازمان غذا و دارو را اخذ كرده اند، هنوز مجوز موقت صادر نشده است.

در ادامه سخنگوی غذا و دارو مصرف شربت استاپ سيویر را برای كاهش دوران بستری و بهبود هايپوكسی مبتلایان موثر دانست.

وی در پایان شربت آنوال اس که حاوی يک جزء گياهی است جهت بهبود برخی علائم كرونا معرفی کرد.