فرماندار ملکان:

صدای زنگ آب درمدارس نواخته می شود

به گزارش نویدتهران، مهندس قائلی فرماندارشهرستان ملکان با اعلام مطلب فوق افزود:برای آنکه محیط زیست و طبیعت را بیش از این از دست ندهیم، ناچاریم صرفه جویی کنیم و ترویج این فرهنگ را باید از مدارس آغاز نماییم.

وی ضمن تبریک سال« تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین» از بازگشایی مدارس شهرستان ملکان طبق مصوبه ستاد ملی کرونا از 14 فروردین خبر داد و افزود: از 14 فرودین آموزش مدارس شهرستان ملکان همانند سایر نقاط کشور الزامی و حضوری بوده و پروتکل های بهداشتی در مدارس باید رعایت شوند.
فرماندار ملکان در ادامه افزود: نظر به حاکم بودن خشک سالی در منطقه ملکان و لزوم صرفه جویی در مصرف آب لازم است مصرف بهینه آب در مدارس نیز اتفاق بیفتد.
وی سپس به ایجاد زنگ آب در مدارس اشاره کرد وگفت:باتوجه به کمبود آب وخشکسالی های اخیر،جهت فرهنگ سازی درمصرف وصرفه جویی آب ، زنگ آب ،درکلیه مدراس شهرستان ملکان اجرا شود.
مهندس قایلی با بیان اینكه آب در همه فرهنگها كالایی مهم و غیر قابل جایگزین به شمار میرود، ابراز داشت: در فرهنگ دینی و اسلامی ما بر اهمیت آب دو چندان تاكید شده و بر پرهیز از اسراف در مصرف آب و صرفه جویی در مصرف این مایع حیاتی توصیه شده است.
رییس شورای آموزش و پرورش ملکان با تاکید بر اهمیت آموزش استفاده صحیح از آب به دانش آموزان اظهار داشت: دانش آموزان میتوانند با آموزش به عنوان یك مروج فرهنگ مصرف بهینه آب در خانواده ها عمل كنند.