سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ابلاغ کرد:

شیوه‌نامه سفارش و توزیع کتاب‌های درسی سال تحصیلی 1402-1401

به گزارش نویدتهران،« شیوه‌نامه سفارش و توزیع کتاب‌های درسی سال تحصیلی 1402-1401» از سوی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ شد.
در راستای توسعه دولت الکترونیک و به منظور تسهیل دسترسی دانش آموزان به کتاب‌های درسی، نظارت نظام‌مند بر فرآیند توزیع مواد آموزشی، ثبت سفارش کتاب‌های درسی سال تحصیلی 1402-1401 دوره‌های آموزش ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم وکتاب‌های درسی تکمیلی دوره اول متوسطه ویژه دانش آموزان استعدادهای درخشان وهمچنین کتاب‌های درسی دانش آموزان استثنایی از طریق سامانه فروش وتوزیع مواد آموزشی، از سوی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، «شیوه‌نامه سفارش و توزیع کتاب‌های درسی سال تحصیلی 1402-1401» به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ شد.

براساس این شیوه‌نامه؛ ضروری است ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ومناطق ضمن اطلاع رسانی به مدارس نسبت به ثبت سفارش کتاب‌های درسی سال تحصیلی 1402-1401 با فرض قبولی دانش آموز در سال تحصیلی جاری اقذام نمایند.

بدیهی است؛ در صورت عدم موفقیت دانش آموز در پایه فعلی، امکان اصلاح و تغییر سفارش ثبت شده در زمان مقرر وجود خواهد داشت.

لینک شیوه نامه