وزیر امور خارجه در توئیت نوشت:

شکست دیگری برای سیاست خارجی دولت ترامپ

به گزارش نویدتهران،وزیر امور خارجه در توئیتی با اشاره به ناکامی تلاش های آمریکا در شورای امنیت علیه ایران، آن را شکست دیگری برای سیاست خارجی دولت ترامپ خواند
دکتر ظریف گفت: شورای امنیت ملل متحد تلاش عریان آمریکا برای انحراف شورا را رد کرد. بیشتر اعضاء بر اجرای کامل برجام و عدم مداخله در امور داخلی دیگران تاکید کردند. یک افتضاح دیگر در سیاست خارجی دولت ترامپ.