به بزرگي ۴.۰ ریشتر؛

شهرستان میانه لرزید

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگي ۴.۰ ریشتر؛میانه را لرزاند
گزارش اوليه زلزله

بزرگي ۴.۰

استان آذربايجان شرقي
دوشنبه، 8 خرداد 1396 در 07:30:12

تاريخ وقوع زلزله:
دوشنبه، 8 خرداد 1396 در 07:30:12
(وقت محلي – تهران)

2017-05-29 03:00:12
(UTC)

بزرگي زلزله:
۴.۰

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۳۷.۷۲ شمالي و ۴۷.۴۹ شرقي
عمق: ۷ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۰.۸۷+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۱.۱۱+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان آذربايجان شرقي

فاصله‌ها:
18 كيلومتري تركمنچاي، آذربايجان شرقي
25 كيلومتري سراب، آذربايجان شرقي
27 كيلومتري ترك، آذربايجان شرقي