به بزرگي ۴.۰ ریشتر؛

شهرستان میانه لرزید

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگي ۴.۰ ریشتر؛میانه را لرزاند
گزارش اوليه زلزله

بزرگي ۴.۰

استان آذربايجان شرقي
دوشنبه، ۸ خرداد ۱۳۹۶ در ۰۷:۳۰:۱۲

تاريخ وقوع زلزله:
دوشنبه، ۸ خرداد ۱۳۹۶ در ۰۷:۳۰:۱۲
(وقت محلي – تهران)

۲۰۱۷-۰۵-۲۹ ۰۳:۰۰:۱۲
(UTC)

بزرگي زلزله:
۴.۰

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۳۷.۷۲ شمالي و ۴۷.۴۹ شرقي
عمق: ۷ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۰.۸۷+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۱.۱۱+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان آذربايجان شرقي

فاصله‌ها:
۱۸ كيلومتري تركمنچاي، آذربايجان شرقي
۲۵ كيلومتري سراب، آذربايجان شرقي
۲۷ كيلومتري ترك، آذربايجان شرقي