شهرداری تهران نقشه تخلیه امن مناطق تهران را در سایت خود منتشر کرد

به گزارش نویدتهران،با مراجعه به آدرس زیر و جست‌وجوی نام محله خود، از نقاط امنی که در مواقع اضطراری (مثل زلزله) می‌توان به آن مراجعه کرد آگاه شوید.

http://www.tehran.ir/Default.aspx?tabid=401