با موافقت نمایندگان؛

شهرداری‌ ها مکلف به پرداخت ۴ درصد مابه التفاوت حق بیمه آتش‌نشانان غیرمشمول قانون کار شدند

به گزارش نویدتهران،نمایندگان مردم در خانه ملت شهرداری‌ها را مکلف به پرداخت ۴ درصد مابه‌التفاوت حق بیمه متصدیان مشاغل عملیاتی آتش‌نشانی به سازمان تامین اجتماعی کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۰ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح استفساریه تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب ۱۴/۷/۸۰ با این استفساریه با ۱۶۶ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه متصدیان مشاغل عملیاتی آتش‌نشانی که بیمه شده تامین اجتماعی و دارای روابط استخدامی غیرمشمول قانون کار با کارفرمایان خود می باشند، از نظر شرح، محل، نوع و نحوه انجام کار و همچنین ماهیت سخت و زیان آور بودن شغل با مشمولین قانون کار، مشابه و یکسان در نظر گرفته می شوند.

گفتنی است در موضوع استفساریه آمده است که آیا متصدیان مشاغل عملیاتی آتش‌نشانی که بیمه شده تأمین اجتماعی و دارای روابط استخدامی غیرمشمول قانون کار با کارفرمایان خود می‌باشند و از نظر شرح، محل و نوع و نحوه انجام کار و همچنین ماهیت سخت و زیان آور بودن شغل با مشمولین قانون کار مشابه و یکسان هستند و کارفرمایان آنها (شهرداری‌ها) به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز اجرای این قانون بر اساس اجزای ۴ و ۶ بند (ب) همین تبصره مکلف به پرداخت ۴ درصد مابه التفاوت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور به سازمان تأمین اجتماعی می باشند مشمول مزایای موضوع تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۴/۷/۸۰ و اصلاحات بعدی آن می گردد یا خیر؟

در پاسخ این استفساریه تاکید شده است که بلی مشمول کلیه مزایای موضوع تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب ۱۴/۷/۸۰ و اصلاحات بعدی آن می‌شود.