شهادت برای ما کرامت است

%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86

از امام حسین علیه السلام در خطبه اى نقل شده که فرمود: ما حزب اللّه پیروز هستیم، ما عترت نزدیک پیامبر اوییم، و یکى از دو وزنه گرانقدر هستیم که خداوند ما را بعد از کتاب خودش قرار داده است که همه چیز در آن بصورت کامل بیان شده و باطل از پیش رو و پشت سر در آن راه ندارد و در تفسیر آن به ما تکیه مى شود.۱

متن حدیث:

عنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام فى خُطْبَتِهِ: نَحْنُ حِزْبُ اللّه ِ الْغالِبُونَ، وَ عِتْرَةُ نَبیِّهِ الْأقْرَبُونَ، وَ أحَدُ الثَّقـَلَیْنِ[ الثِّقْـلَیْنِ ] اللَّذَیْنِ جَعَلَنا رَسُولُ اللّه ُ ثانِىَ کِتابِ اللّه ِ فیهِ تَفصیلٌ لِکُلِّ شَى ءٍ، لایأتیهِ الْباطِلْ مِنْ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ لامِنْ خَلْفِهِ وَ الْمُعَوَّلُ عَلَیْنا فى تَفسِیرِهِ… .

***

با اقتدار در مقابل دشمن ایستادگی کردن از خصلت آزاد مردان است ودرتاریخ اسلام قهرمانانی بودند که هزاران سال هم سپری شود بازهم ماند گار هستند.پیام آوران وپرچمداران کربلا حضرت زینب سلام الله علیها وحضرت امام سجاد علیه السلام بودند که درمقابل دشمن ایستادند وواقعیت ها را آشکار ساختند. می خواهیم به گفتگوی دشمن شکن پیام اوران کربلا با پسر زیاد بپردازیم.
دستگاه بنی امیه از جبری گری بهره برداری میکردوکارهاوجنایت های خودرا به اراده خدا نسبت میداد وبدین وسیله افکارعمومی را تخدیر می کرد وچون امام سجاد علیه السلام وحضرت زینب سلا الله علیها ازاین شگرد تبلیغی دشمن آگاه بودند به شدت باآن مبارزه می کردند.نمونه روشن این مبارزه گفت وگوی امام سجاد علیه السلام با پسرزیاددرکوفه است.پس ازآنکه اسیران اهل بیت را به مجلس عمومی درکاخ پسرزیاد وارد کردند وسخنان تندی بین او وزینب سلام الله علیها رد وبدل گردید،پسر زیاد به طرف علی بن الحسین علیه السلام متوجه شد وگفت:
این کیست؟
بعضی ازحاضران گفتند:
علی بن الحسین علیه السلام است.
_مگرخدا علی بن الحسین علیه السلام را نکشت؟
حضرت فرمود:برادری داشتم که اورا نیز علی بن الحسین علیه السلام می گفتند،مردم اورا کشتند.
_ نه،خدااورا کشت!
_ الله یتوفی الانفس حین موتهاوالتی لم تمت فی منامها۲
(خداوندارواح رابه هنگام مرگ قبض میکندوارواحی رانیز که نمرده اند به هنگام خواب می گیرد)
_با چه جرأتی این گونه جواب مرا می دهی؟اورا ببرید وگردنش رابزنید!
دراین هنگام زینب کبری سلام الله علیها که حافظ ودیعه امامت بود،گفت:
پسرزیاد!کسی از مردان مارا زنده نگذاشتی،اگرمی خواهی اورا بکشی،مرا نیز با اوبکش!
علی بن الحسین علیه السلام گفت:عمه!خاموش باش تا من با اوسخن بگویم،
سپس گفت:پسرزیاد!مراازکشتن می ترسانی؟مگر نمیدانی که کشته شدن برای ما امرعادی وشهادت برای ما کرامت است؟!۳

***
همچنین سفربازماندگان امام حسین علیه السلام به شام دررساندن پیام انقلاب حسین علیه السلام وافشای ماهیت پلید حکومت یزید،نقش اساسی داشت.آنان درلباس اسارت،همان جهاد مقدسی راانجام دادند که حسین علیه السلام درلباس خون وشهادت انجام داد.توقف اسیران درشام فرصت خوبی به آنان داد تا مردم شام را که دراثرتبلیغات چهل ساله معاویه شناخت صحیحی ازاسلام وخاندان پیامبر نداشتند،آگاه سازند.ازاین رو بازماندگان حسین علیه السلام از هرمناسبتی دراین زمینه بهره برداری می کردند. خطبه امام سجاد علیه السلام که دریکی از روزهای توقف درشام ایراد شدنقشی تعیین کننده داشت ویزید را رسوای خاص وعام ساخت.
ازنتایج وپیامدهای قیام عاشورا به چهار مورد میتوان اشاره کرد:
الف:رسوا ساختن هیئت حاکمه
ب:احیای سنت شهادت
ج:قیام وشورش درامت اسلامی
د:انقراض بنی امیه

         *****************

           گردآورنده:زیورجواندل


منابع:

۱) وسائل الشیعه، جلد ۱۸، صفحه ۱۴۴
۲) سوره زمر آیه ۴۲
۳) سید بن طاووس،اللهوف فی قتلی الطفوف،ص۶۸
۴) سیره پیشوایان مهدی پیشوایی