پایگاه خبری تحلیلی نویدتهران(دارای مجوز رسمی از هیئت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ایران)%d9%86%d9%88%db%8c%d8%af%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86

صاحب امتیاز ومدیرمسئول:احمدقلیزاده

 

ارتباط با مدیرمسئول:   ghoolizadeh@navidetehran.ir
ارسال خبر:                 news@navidetehran.ir

پشتیبانی فنی:          info@navidetehran.ir

تلفن تماس:   ۰۹۱۹۸۱۷۸۷۳۹

ارسال پیامک: ۰۹۹۲۱۰۲۸۳۵۶