دادستان تهران خبر داد؛

شناسایی و دستگیری چند متهم مرتبط با یک پرونده جاسوسی

به گزارش نویدتهران،دادستان تهران از شناسایی و دستگیری چند متهم مرتبط با یک پرونده جاسوسی خبر داد.
وی در خصوص اقدامات متهمان پرونده اعلام کرد: این افراد در قالب اجرای پروژه‌های علمی و محیط زیستی نسبت به جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی کشور در حوزه‌های استراتژیک اقدام می‌کردند که با هوشیاری و رصد اطلاعاتی یکی از نهادهای امنیتی کشور، دستگیر و توسط دادستانی تهران بازداشت شده‌اند.