دادستان بهشهر خبر داد:

شناسایی و دستگیری اعضای یک باند جعل اسناد،پولشویی و فرار مالیاتی

به گزارش نویدتهران،دادستان عمومی و انقلاب بهشهر از شناسایی و دستگیری اعضای باندی خبر داد که در سطح استان مازندران و برخی استان های دیگر اقدام به جعل اسناد،پولشویی و فرار مالیاتی در سطح گسترده کرده اند.
علی صداقت دادستان عمومی و انقلاب بهشهر با اعلام این خبر گفت:اعضای این باند با سوء استفاده و فریب افراد بی سواد،کم تجربه،جوان و بعضا معتاد و دادن مبالغی، به نام آنها کارت بازرگانی گرفته و یا اقدام به ثبت شرکت های بازگانی می کردند که پس از شناسایی و رصد فعالیت های غیر قانونی این باند،اعضا و سرنخ های اصلی با همکاری عوامل اطلاعاتی دستگیر شدند.
وی افزود:اعضای این باند به همین شیوه یازده شرکت در بهشهر و شرکت هایی نیز در سایر شهرها و استان ها دایر کرده بودند.
دادستان بهشهر تاکید کرد:تاکنون پنج نفر از اعضای اصلی این باند دستگیر شده اند و پرونده قضایی آنان تشکیل شده است و کار شناسایی و دستگیری دیگر عوامل آن ادامه دارد.
صداقت افزود:عناوین اتهامی این افراد جعل،پولشویی و فرار مالیاتی است.
به گفته دادستان بهشهر رقم فرار مالیاتی اعضای این باند حدود 500 میلیارد تومان برآورد می شود.