برای نخستین بار توسط فضانوردان صورت گرفت:

شناسایی و تعیین توالی میکروب ها در فضا

به گزارش نویدتهران، در پروژه Genes in Space-3، متخصصان بیوشیمی و فضانوردان ناسا برای نخستین بار موفق به شناسایی و تعیین توالی میکروب ها در ایستگاه فضایی شدند.
میکروب ها در هرجایی که انسان در آن تردد می کند، وجود دارند. درحقیقت، انسان هرجایی که با آن در تماس است را آلوده می کند. این بدان معناست که حتی صدها کیلومتر بالاتر از زمین، در ایستگاه فضایی بین المللی (ISS) میلیاردها باکتری زندگی می کنند. ناسا از مدت ها قبل در تلاش برای شناسایی این میکروب ها در ایستگاه فضایی است.

شناسایی میکروب ها در فضا به تشخیص بیماری های فضانوردان، نحوه زنده ماندن میکروب ها در شرایط میکروگرانشی، و حتی شناسایی حیات فرازمینی کمک می کند.

تلاش زیادی برای استریل کردن تجهیزات فضایی پیش از پرتاب انجام می شود، اما شدیدترین روش های استریل کردن تنها می توانند تعداد میکروب ها را تا ۳۰۰ عدد در هر متر مربع کاهش دهند. از این رو، تعداد میکروب های موجود در ایستگاه فضایی بسیار بیشتر از حد تصور است.

پیش از این، تنها راه شناسایی میکروب ها در ISS، ارسال آنها به زمین برای بررسی بود و هیچ راهی برای شناسایی ژنتیکی میکروب ها در فضا نبود.

محققان ناسا در پروژه Genes in Space-3، برای نخستین بار اقدام به شناسایی میکروب ها در فضا کردند. شناسایی میکروب ها یک فرآیند دو مرحله ای بود. در مرحله نخست، پگی ویتسون (Peggy Whitson) فضانوردان و بیوشیمیست ناسا اقدام به جمع آوری نمونه ها و طبقه بندی آنها براساس واکنش زنجیره پلیمراز (PCR) کرد.

برای انجام این کار، از پتری دیش برای جمع آوری نمونه ها از سطوح مختلف در اطراف ایستگاه فضایی استفاده شد. سپس به نمونه ها اجازه داده شد تا پیش از انتقال به لوله های آزمایش کوچک در دستگاه Microgravity Science Glovebox، به مدت یک هفته رشد کنند. گام بعدی، تعیین توالی و شناسایی میکروب ها بود.

داده های بدست آمده در فضا، برای آنالیز به مرکز تحقیقاتی ناسا در هوستون ارسال شد. نتایج بدست آمده نشان داد که این میکروب ها، میکروب های معمولی و شناخته شده ای هستند که اغلب در محل کار و زندگی انسان یافت می شوند (البته ناسا هنوز به طور دقیق، گونه های این میکروب ها را مشخص نکرده است).

تأیید این میکروب ها به ارسال نمونه ها به زمین و انجام آزمایش مجدد بر روی آنها بستگی دارد؛ اما برای نخستین بار، تعیین توالی DNA و PCR در شرایط میکروگرانشی انجام شد.

مترجم: معصومه سوهانی

منبع: sciencealert