وزير آموزش‌وپرورش در ابلاغ بسته‌های تحولي به شوراي معاونان؛

شناخت و التزام به یافته‌های دانش «مدیریت تغيير» لازمه اثربخشی برنامه‌های تحولی است

به گزارش نویدتهران،وزير آموزش‌وپرورش در ابلاغ بسته‌های تحولي به اعضاي شوراي معاونان، شناخت و التزام به یافته‌های دانش «مدیریت تغيير» را لازمه اثربخشی برنامه‌های تحولی دانست و گفت: آموزش‌وپرورش بايد چشم‌انداز تعالی‌بخش و امیدآفرین مورد توافق تمام ذی‌نفعان داشته باشد.

محسن حاجي ميرزايي در ابلاغ بسته‌های تحولي به اعضاي شوراي معاونان اظهار كرد: سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، در پاسخ به تحولات محیطی و نیازهای حال و آینده جامعه و مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و با استفاده از آخرین یافته‌های علمی و پژوهشی تدوین و تصویب ‌شده است.

وی افزود: این سند به‌عنوان قانون مادر برای ایجاد تحولات اساسی و بنیادی در فرایند تعلیم و تربیت دانش آموزان عزیز، در دستور کار نظام آموزش‌وپرورش قرار دارد، حاوی ۸ هدف کلان ۲۳ هدف علمیانی و ۱۳۱ راه‌کار اجرایی است که در قالب برنامه‌های اجرایی ۶ زیر نظام (زیر نظام راهبری و مدیریت، زیر نظام تربیت‌معلم و تأمین منابع انسانی، زیر نظام برنامه‌های درسی و تربیتی، زیر نظام تأمین و تخصیص منابع مالی، زیر نظام پژوهش و ارزشیابی، زیر نظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری)، متجلی شده است.

سازمان‌های موفق به‌طور تصادفی تکامل نمی‌یابند

وزیر آموزش‌وپرورش اجرای مطلوب و اثربخش برنامه‌های تحولی را نیازمند شناخت و التزام به یافته‌های دانش «مدیریت تغيير» دانست و تصریح کرد: مدیریت تغییر عبارت است از رویکردی جامع دوره‌ای برای گذار افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها از وضعیت کنونی به وضعیت آتی همراه با منافع سازمانی مدیریت تغییر به سازمان‌ها کمک می‌کند تا افراد، فرایندهای ساختارها، فرهنگ و استراتژی را یکپارچه و هم سو نمایند.

وی ادامه داد: سازمان‌های موفق به‌طور تصادفی تکامل نمی‌یابند، بلکه تکامل آن‌ها از طريق استراتژی‌های ارادی و پویا صورت می‌گیرد، استراتژی‌هایی که رویدادها، الگوها و روندهای متغیر و نوظهور را پیش‌بینی کرده، بر آن تأثیر می‌گذارند و به‌طور مؤثر به آن‌ها واکنش نشان می‌دهند.

آموزش‌وپرورش بايد چشم‌انداز تعالی‌بخش و امیدآفرین موردتوافق تمام ذی‌نفعان داشته باشد

حاجی میرزایی یکی از عوامل مؤثر در تدوین استراتژی‌های پویا و کارآمد را داشتن «چشم‌انداز » تعالی‌بخش و امیدآفرین دانست و اظهار كرد: چنين چشم‌اندازی موردتوافق تمام ذی‌نفعان، اعم از عناصر درون و بیرون سازمانی، قرارگرفته و عزم و اراده سازمانی برای تحقق آن به وجود مي‌آید و تمام ظرفیت‌ها و امکانات برای دستیابی به آن چشم‌انداز، بسیج شده و به میدان مي‌آيند، تمام تغییرات راهبردی در سازمان، از طریق طرح‌ها و پروژه‌ها میسر می‌گردند و سازمان‌های موفق، به استقبال تغییرات رفته و آن‌ها را مدیریت می‌کنند.

وی اضافه کرد:‌ با عنایت به‌ضرورت اجرای سند تحول بنیادین و برنامه زيرنظام‌ها در سال ۱۳۱۹ و در استمرار فعالیت‌های سنوات قبل و با رویکرد مدیریت تغيير، دو استراتژی اتخاذشده است.

بايد انطباق و همسویی حداکثری تمام برنامه‌ها و فعالیت‌ها از ستاد تا مدرسه با مفاهیم و احکام سند تحول وجود داشته باشد

عضو كابينه دولت تدبیر و اميد خاطرنشان کرد: استراتژي اول را انطباق و همسویی حداکثری تمام برنامه‌ها و فعالیت‌های جاری معاونت‌ها، سازمان‌ها و واحدهای آموزش‌وپرورش با مفاهیم و احکام سند تحول از سطح ستاد تا استان‌ها، مناطق و مدارس را عنوان كرد و در تشريح آن گفت: بر اساس این راهبرد تمام برنامه‌ها و فعالیت‌ها با اصول و رویکردهایی نظیر کاهش تمرکز و واگذاری امور به سطوح پایین، مشارکت‌پذیری و جلب همراهی و همگامی تمام ذی‌نفعان، اهتمام به تربیت متعادل و متوازن دانش آموزان در ساحت‌های شش‌گانه ( تربیت اعتقادی، اخلاقی و عبادی – تربیت سیاسی و اجتماعی – تربیت اقتصادی و حرفه‌ای تربیت زیستی و بدنی- تربیت علمی و فناورانه – تربیت زیباشناختی و هنری … ) بازنگری و اصلاح شوند.

عضو كابينه دولت تدبیر و اميد استراتژي دوم را تحول‌آفرینی و شوق‌انگیزی با تدوین و اجرای بسته‌های تحولی ویژه سال ۱۳۹۹ بيان كرد و در تعريف تشريح تعریف بسته اجرایی تحولی گفت: مجموعه‌ای از برنامه‌ها، فعالیت‌ها و اقدامات منسجم و یکپارچه منبعث از راهکارها و برنامه زير نظام‌های شش‌گانه سند تحول که قابلیت تحقق اهداف عملیاتی و چرخش‌های تحول‌آفرین را دارد و زمینه‌ساز تربیت متوازن تمام ساحتی دانش آموزان، برای پاسخگویی به نیازها و مسائل اساسی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در مدت‌زمان معین است و همچنین بستر جلب مشارکت جامعه و عوامل سهیم و مؤثر را فراهم می‌آورد.

وی گفت: امیدوارم با ارتقای فرهنگ‌سازمانی و توانمندسازی نیروی انسانی بر اساس مفاهیم سند تحول بنیادین و ایجاد عزم سازمانی، همگرایی نظری و عملی مجریان و اتکای به عنایات الهی، زمینه اجرایی سند تحول بنیادین و دستیابی به آموزش‌وپرورش و مدرسه در تراز جمهوری اسلامی بیش‌ازپیش فراهم آيد و فرزندان عزیزان این مرزوبوم از مواهب تعلیم و تربیت انسان اسلامی هرچه بیشتر برخوردار گردند.