سردار حسین اشتری عنوان کرد:

شعار نوروزی سال 96 نیروی انتظامی؛آرامش و نشاط بهاری با قانونمندی و نظم اجتماعی

فرمانده ناجا شعار طرح نوروزی سال 96 را «آرامش و نشاط بهاری با قانونمندی و نظم اجتماعی» اعلام کرد.
به گزارش نویدتهران،سردار حسین اشتری در آستانه اجرای طرح سراسری نوروزی ضمن تقدیر از کلیه کارکنان و مدیران در حوزه های مختلف، سال 95 را سالی موفق برای پلیس در تمام زمینه ها اعلام کرد و گفت: با عنایت پروردگار توانستیم رضایت مقام معظم رهبری و مردم عزیز را کسب کنیم و تمام تلاش و اهتمام خود را برای هرچه بهتر انجام دادن مأموریت ها در سال جدید به کار خواهیم گرفت.
فرمانده ناجا شعار طرح نوروزی سال جدید را «آرامش و نشاط بهاری با قانونمندی و نظم اجتماعی» عنوان کرد و در پایان برای ملت بزرگوار ایران و همه همکاران در نیروی انتظامی آرزوی سالی توأم با موفقیت و بهروزی کرد.