به بزرگی۳.۶ریشتر؛

شریف آباد لرزید

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگی۳.۶ریشتر شریف آباد درتهران رالرزاند
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان تهران ، بزرگي ۳.۶
تاريخ وقوع زلزله:
جمعه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۶ در ۲۱:۰۸:۴۴
(وقت محلي – تهران)

۲۰۱۸-۰۲-۰۹ ۱۷:۳۸:۴۴
(UTC)

بزرگي زلزله:
۳.۶

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۳۵.۴۴ شمالي و ۵۱.۸۵ شرقي
عمق: ۱۳ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۰.۸۷+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۱.۱۱+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان تهران

فاصله‌ها:
۶ كيلومتري شريف آباد، تهران
۱۶ كيلومتري پاكدشت، تهران
۱۸ كيلومتري پيشوا، تهران