دبیر شورای عالی امنیت ملی؛

شرارت در آبراه‌های بین المللی بدون پاسخ نمی‌ماند

به گزارش نویدتهران،شمخانی گفت: راهزنی دریایی و شرارت در آبراه‌ها، با هدف ناامن سازی رفت و آمد شناور‌های تجاری، بی پاسخ نمی‌ماند.

علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی، با اشاره به حمله موشکی بامداد جمعه به نفتکش ایرانی در دریای سرخ اظهار داشت: کمیته ویژه بررسی موضوع حمله به شناور سابیتی که در نزدیکی سواحل عربستان سعودی در دریای سرخ هدف دو موشک قرار گرفت، تشکیل شده و گزارش آن به زودی برای اخذ تصمیم به مراجع مسئول ارایه می‌شود.
آقای شمخانی گفت: با بررسی تصاویر ویدیویی موجود و شواهد اطلاعاتی جمع آوری شده، سرنخ‌های اصلی این ماجراجویی خطرناک به دست آمده است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی، به اقدامات تخریبی دیگری که درطی ماه‌های گذشته علیه نفتکش‌های ایرانی هپینس و هلم در دریای سرخ صورت پذیرفته، اشاره و خاطر نشان کرد: ناامن سازی آبراه‌های بین المللی، مخاطرات نگران کننده‌ای را برای اقتصاد جهانی به دنبال خواهد داشت و مسئولیت عواقب آن متوجه برنامه ریزان، مجریان و پشتیبانی کنندگان از این گونه اقدامات تحریک آمیز خواهد بود.