معاون سازمان امور اجتماعی:

شبکه سازمان های مردم نهاد تحت عنوان شبکه یاری کودکان در کشور مجوز فعالیت ندارد

به گزارش نویدتهران؛ کمال اکبری معاون مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور در گفت‌وگویی گفت: شبکه های سازمان های مردم نهاد منحصرا از وزارت کشور مجوز فعالیت دریافت می‌کنند و بر همین اساس شبکه ای تحت عنوان شبکه یاری کودکان مجوزی از این وزارتخانه دریافت نکرده است.

وی افزود: البته گروهی از سازمان های مردم نهاد حوزه کودکان کار و خیابان از سالهای قبل پیگیر دریافت مجوز شبکه بودند و تقاضا آنها به وزارت کشور نیز رسیده است اما به دلیل برخی کم کاری ها و ناهماهنگی ها از سوی درخواست دهندگان، هنوز مجوزی به شبکه آنها داده نشده است؛ لذا از این عنوان فعلا نمی توانند استفاده کنند.
معاون مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی تصریح کرد: مهمترین کار شبکه های موضوعی سازمان های مردم نهاد، توانمندسازی، آموزش تخصصی و عمومی و هم افزایی سازمان های مردم نهاد عضو این شبکه ها است.