26دی ماه 1357؛

شاه مخلوع ایران فرار کرد

به گزارش نویدتهران،۲۶دی سالروز فرار تاریخی شاه مخلوع ایران است؛ فراری كه سقوط رژیم شاه را حتمی كرد و باعث شد كمتر از یكماه انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسد.

همزمان با فرار شاه، مردم در سراسر ایران به خیابان‌ها آمدند و با پخش شیرینی، این رویداد مهم تاریخی را جشن گرفتند.